Goede Vrijdag

Jezus stierf aan het kruis

Vandaag is het Goede Vrijdag. Een zwarte dag in de geschiedenis van de kerk. Jezus stierf voor ons. Stilte past ons.
Maar is het wel zo’n zwarte dag? Of is het een dag met een licht randje erom? Het licht van Jezus zelf!
Jezus ging diep voor ons. Hoeveel ellende en leed hij heeft doorgemaakt kunnen wij niet bevatten. Hij was echt helemaal van God los gemaakt. God had hem laten vallen. Daardoor laat God óns nooit vallen. Dát is Gods liefde.
Vanavond gaat het in de kerkdiensten over het lijden van Jezus tot aan het kruis. Vanavond kunt u afstemmen op de online diensten van de moederkerken de NGK (om 19.30u) of de GKv (om 19.30u). Zegen van God gewenst.

Hulp in tijd van Corona

Een bijdrage van de Diaconie

Het zijn spannende tijden op dit moment in verband met Covid-19 (coronavirus). jullie merken allemaal de gevolgen in jullie dagelijks leven.

Nu zijn wij als kerk, net als de eerste gemeenten, van naar elkaar omkijken. Juist in deze tijden moeten we dat doen en willen we dit ook graag doen. Daarom het volgende:

  • Mocht je hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij merken nu als kerkenraad en regiegroep dat er veel mensen zijn die willen helpen, dit is heel mooi en hartverwarmend om te merken.
  •  Ben jij ZZP’er en merk je dat er veel opdrachten wegvallen en daarmee ook jouw inkomsten? De regering heeft gisteren bekend gemaakt dat er een pakket aan maatregelen komt. Het advies is daarom om je aan te melden via volgende link om hier aanspraak op te maken:https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/extra-ondersteuning-zelfstandigen
    Voordat hier financiële ondersteuning vandaan komt, zal er wat tijd overheen gaan. Ondertussen lopen je rekeningen wel door. Mocht je hierdoor in acute nood komen, neem dan contact op met ons (Johannes Malda en Ad Grunewald). Vanuit de diaconie willen we je graag helpen. (Je kunt ook de ‘Help’-knop gebruiken op de Home-pagina en in de tekst vermelden dat je Johannes of Ad wilt berichten.)

Schroom niet om contact op te nemen

Corona – en nu?

Corona. Overheden, bedrijven etc nemen hun maatregelen. Wat doet de Kerk aan het Plein? Ook wij zien onze verantwoordelijkheid. Wij volgen daarom de richtlijnen van de RIVM.

Dit heeft gevolgen voor onze kerkdiensten.

Houdt deze website en onze facebookpagina’s in de gaten om te zien hoe wij omgaan met de steeds veranderende mogelijkheden.

We willen u vriendelijk verzoeken ook zelf te kijken wat u kunt doen om bij te dragen. (Handen vaker wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoeken gebruiken (en opnieuw handen wassen), afstand houden, thuisblijven bij corona en quarantaine, etc.

Overigens zijn we hierin niet paniekerig. Wij geloven dat God de wereld in zijn hand heeft en houdt. Maar wij mensen hebben hierin een verantwoordelijkheid van Hem gekregen.

Meer info over wat jij en ik kunnen doen:

Wilt u contact met ons? Voor een gesprek, om uw vragen door te nemen, voor een bemoediging, voor gebed, voor fysieke hulp? Neem gerust contact met ons op. contact@kerkaanhetplein.nl of met onze voorganger Atze Buursema: 0342-847246. Zie ook onze contactpagina.

doop en avondmaal in een plaatje

Doop en avondmaal in een dienst

Hij alleen zou met een grote sigaar
In de mond op straat mogen lopen,
Met de duimen in zijn vest,
Want Hij is God.
Maar Hij doet het niet
Want Hij is God.
(‘Een kleine psalm’ – J.B. Charles)

We vieren elke zondag de liefde van deze God voor ons kleine mensen, die van onszelf niet zo veel hebben om met onze duimen in het vest op straat lopen… We vierden het afgelopen zondag ook weer. God kwam naar Renger toe: klein mannetje, weinig in te brengen, maar veilig in Gods armen! Hij kwam naar ons allemaal toe, met zijn gulle handen… Want hij is God. En dat vierden we aan het Avondmaal met elkaar.

Patrick ontvangt de zegen

Belijdenis – Doop – Avondmaal

Vanmorgen in de Kerk aan het Plein was het feest. Belijdenis en doop van Patrick én Avondmaal in één dienst!

Met een preek waarin Gods bijzondere weg met mensen indrukwekkend naar voren kwam! Via mensen bereikt God mensen!


De kinderen in de bijbelklas maakten een mooi kado voor Patrick over geloof, hoop en liefde.

29 september: Belijdenis en Kerkproeverij

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en binnen

Het was feest zondag: Belijdenisdienst en Kerkproeverij! Mooie dienst, opgeluisterd door mooie muziek en vooral ook een belangrijke oproep: Jezus zegt: volg mij. Dat betekent nogal wat!
We mochten veel gasten welkom heten.

We mochten ervaren wat de oproep van Jezus teweeg kan brengen. Belijdenis: het tegen God zeggen, hier ben ik, ik wil u volgen Heer. Help mij om uw kind te zijn!

We hebben familie begroet, we hebben vrienden mogen welkom heten in de kerk voor de belijdenis.

En we hebben gasten mogen begroeten. Fantastisch hoe God werkt, ook in de Kerk aan het Plein!

>>> dit is een verlaat bericht maar waard om te delen <<<

Visie

We hebben op de pagina ‘over ons’ een stuk toegevoegd over wie wij willen zijn. Onze zogenaamde visie. Hieraan willen we gehouden worden, hier willen we ons voor inzetten, hieraan kun je ons herkennen. Is het dan schokkend nieuw? Nee gelukkig niet. We zijn kerk van Christus en daarom willen we hem volgen. Dat doen vele kerken in Nederland. Wij proberen hierin een aanvulling te zijn voor Voorthuizen.

De visie hebben we opgesteld nadat we de bezoekers van de Kerk aan het Plein hebben gevraagd naar wat zij willen. Daarmee hebben we een gedragen identiteit, waarbij wij nog eens opmerken, dat onze echte identiteit niet gevormd wordt door wat wij willen, maar door wie God is.


Visie

‘Een bedrijf heeft een visie. Een kerk toch niet?’

De Kerk aan het Plein heeft een bepaald zicht op de werkelijkheid. Wij willen onszelf een spiegel voor kunnen houden en we willen graag aan u en jou laten zien wie we zijn. Daarom hebben wij een visie opgesteld.

Ons motto is:

Christus bij de mensen brengen, de mensen bij Christus brengen.

Dit houdt voor ons in:

De Kerk aan het Plein stelt Christus centraal  en neemt de Bijbel als uitgangspunt.

  • In de Kerk aan het Plein is ruimte voor iedereen om te groeien door Gods Geest.
  • We leven niet voor onszelf maar zijn ook missionair gericht en bewogen met de wereld.
  • Daarbij zijn we lokaal actief samen met alle gelovigen.
  • We zijn daarin eigentijds en veelkleurig qua uitstraling.
  • We vormen een hechte gemeenschap verbonden met onze kerkverbanden.

15 september – Startzondag

We zijn weer begonnen met een nieuw seizoen. Zondag 15 september hebben we dat seizoen geopend met onze startzondag. Deze startzondag hebben we gedankt voor wat we mochten beleven in het eerste jaar Kerk aan het Plein. We hebben gedankt voor de werking van de Geest van God in de harten van mensen. We hebben ook gedankt voor de grote hoeveelheden gasten die we mochten ontmoeten. Sommige van die gasten zijn zelfs blijven ‘hangen’. Zij zijn lid geworden van de Kerk aan het Plein.

We hebben stilgestaan bij wie wij zijn en hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de Kerk. Er is genoeg te doen. En je kunt vaak meer dan je denkt! Wat zou jij kunnen bijdragen aan de kerk?

Ook hebben we stilgestaan bij ons jaarthema: Lichaam van Christus. Wat betekent dat? En we hebben gesproken over de manier waarop we elkaar beter kunnen leren kennen in de kerk, maar ook hoe we God kunnen leren kennen. We willen het komende jaar daar aan werken. Dat doen we door middel van zogenaamde groeigroepen. Mensen die bij elkaar komen om na te denken over God. Wie is hij, en hoe kunnen wij zijn liefde leren en daarmee naar elkaar toe en naar de wereld toe treden? Op deze website komt hierover meer.

Kerkproeverij 28 en 29 september

in het weekeind van 28 en 29 september 2019 wordt weer de landelijke Kerkproeverij gehouden. Veel kerken in Nederland doen dan de deuren open om mensen de gelegenheid te geven om de kerk te proeven. Wat doen we eigenlijk en waarom doen we dat? Wie is dat dan, die Jezus waar wij het altijd over hebben. Wat gebeurt er in een kerkdienst. Uiteraard staan elke zondag onze deuren open en is iedere geïnteresseerde uitgenodigd.

Deze keer reserveren we een heel weekeind voor u/jou.

We willen iedere geïnteresseerde laten zien wat de kerk eigenlijk is. Meer dan een kerkdienst alleen.

Daarom hebben we voor u/jou van de beste ‘producten’ een interessant menu samengesteld. Komt u ook proeven?

Bij vragen kunt u/je altijd contact met ons opnemen: kerkproeverij@kerkaanhetplein.nl of via het contactformulier op onze website.

Feest in de kerk

Afgelopen weekeind was het feest in de kerk.

Eerst al omdat het kerkgebouw na de renovatie kon worden heropend.

De opening werd gedaan door onze broer dhr Moniharapon en onze kleine zusjes: Dieke Brons en Fien Gerritsen.

Zondag hebben we feest gehad in de kerk, omdat Jop werd gedoopt. Wat een feest om zo met z’n allen te vieren. We hadden veel gasten die het met ons mee vierden. We begonnen met: welkom in Gods huis. Een lied waarin we elkaar en alle gasten welkom heetten. Van welke komaf, met welke achtergrond ook, ieder is welkom. Kom erbij!

In de dienst stonden we stil bij: Keuzes maken. God vraagt om te kiezen. Durf jij te kiezen om hem te dienen. Of laat je je liever afleiden door andere dingen, zoals geld, luxe en schoonheid waar iedereen in de wereld achteraan loopt?

We vierden ook dat de Kerk aan het Plein, precies een jaar geleden mocht starten. We hebben veel gasten ontmoet, we hebben veel samen gedaan, veel kerkdiensten gevierd, veel onder de indruk geraakt van God, veel bijzondere ontmoetingen meegemaakt. Veel samen koffie gedronken en veel samen gegeten. Alle reden om God te danken en om feest te vieren. Hij heeft ons dit gegeven. We willen doorgaan met een bron van liefde en van zegen te zijn met onze gemeente. God, de bron van levend water leidt ons en stroomt via ons naar buiten.

Pagina 3 van 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén