Startzondag

Het seizoen is gestart. Zondag 3 september begon met een kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger was onze eigen dominee Atze Buursema. Het thema van deze dienst was: ga je mee en doe je mee? In de bijbel worden mensen opgeroepen om mee te gaan met het volk Israel. Omdat het beter is voor hen, maar ook omdat ze het volk kunnen helpen : ‘Je kunt ons helpen, wij hebben jouw expertise nodig.’ de vraag naar aanleiding hiervan aan de gemeente was: ‘Wil je ons helpen?’
‘Nee wij zijn geen vlammend kerkgenootschap, die diensten houdt met veel licht en geluid wat op de seconde op elkaar is afgestemd. Wij hebben niet altijd die flitsende band. Wij hebben geen voorganger met hoody en sneakers. Wat wij wel hebben en waar we je graag bij willen hebben is God. Dat is de redding van de slechte dingen in je verleden, zicht op de toekomst. Dat willen we delen; wil jij met ons delen?’
De kinderen kregen een kandelaar mee, waarmee ze de symboliek van het licht en de warmte van Jezus ook in de bijbelklas kunnen zien, als ze daar bezig zijn, net als wij het licht van Jezus in de kerk symbolisch weergeven door een kaars.

We vierden het avondmaal. Met de kinderen, die de zegen van de Heer ontvingen. Die zegen werd ook uitgedeeld aan andere mensen die niet mee konden doen met brood en wijn.

Na de dienst en de koffie stonden we nog even stil bij de verzelfstandiging op de pleinochtend. Per 1 januari 2024 moet dat een feit zijn. We zijn op zoek naar wie daar mee wil doen. Wil je je alvast als lid aanmelden?

Na deze pleinochtend trokken we met z’n allen naar onze locatie waar we zouden eten. Voor de maaltijd had ieder iets meegenomen, zodat we een rijk en gevarieerd koud en warm buffet hadden. Er was op deze locatie voldoende gelegenheid voor sport en spel. Veel hilariteit was er bij het kennismakingsspel, waarmee er een einde kwam aan deze startzondag.

Het nieuwe seizoen is geopend. (meer foto’s volgen nog)

NGK en GKv gaan samen in de Nederlandse Gereformeerde Kerk

Wat ooit niet goed ging in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Waar ooit mensen elkaar niet meer opzochten aan de voet van het kruis. Wat er ooit toe leidde, dat er twee kerken, die eigenlijk voor 90% op elkaar leken naast elkaar bestonden, de Nederland-Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

Dát werd afgelopen zondag gelijmd. En zo makkelijk als je zoiets opschrijft, zo makkelijk ging het niet. Het heeft meer dan 50 jaar geduurd. Maar wat een feest hebben we gehad in de kerk. Omdat wij er blij mee zijn. Fouten zijn hersteld, omdat er vergeving is voor mensen die het niet goed gedaan hebben. Omdat breuken geheeld konden worden.

Het nieuwe logo van de NGK. De ondertitel: ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld” stond centraal in de dienst

We vierden het op zondag 14 mei met een feestelijke dienst. De dienst is helemaal terug te kijken op onze stream.
Het was een dienst, die startte met een bijdrage, voorgelezen door onze voorganger ds Atze Buursema, hoe het geweest is in een gezin, waar vader, als dominee, niet meer mocht preken in de kerk. En waar hij zijn getuigenis gaf, dat hij erin geloofde, dat God het onrecht weg zou doen, wat er aan mensen is aangedaan.

We vierden met de kinderen, dat het nieuws van Jezus veel beter kan worden doorgegeven als je dat samen doet. Ballonnen, in de vorm van hartjes als feestelijke aankleding gingen door de kerk.

We vierden de eenwording, die in onze Kerk aan het Plein vijf jaar geleden al mocht starten, met de viering van het Avondmaal. Samen, een maaltijd van eenheid in onze Heer Jezus Christus.

We vierden het door het spelen van het kennismakingsspel. Samen in de kerk. Op een ontspannen manier elkaar beter leren kennen. En wat een verrassing, dat bijna de helft van de gemeente de laatste minder dan twee jaar bij ons gekomen is. En nog zeker een 20% die nog minder dan 5 jaar bij ons in de gemeente is. Hoe mooi dat de mensen die er vanaf het begin bij waren een bemoedigend applaus gaf aan de nieuwe leden. Samen verder.

En we vierden de eenwording met een maaltijd. Want wat is er beter om met elkaar in gesprek te gaan, dan door samen te eten. Het avondmaal is niet voor niets door Jezus gekozen als symbool van zijn redding voor ons.

Wat een feest om zo samen te zijn, en wat een genade van God dat we dat samen kónden doen, binnen én buiten, op een prachtige zonnige dag.

NB: Op 1 januari worden wij zelfstandig binnen Nederlandse Gereformeerde Kerk. Tot die tijd blijven wij nog kerk onder de verantwoordelijkheid van de beide moederkerken in Barneveld.

9 april – Pasen: De Heer is opgestaan!

Op zondag 9 april gaan we het vieren in de kerk: “De Heer is opgestaan!”
Het is feest!! Vier je mee! Om 10.00 uur in de kerk.
Jong en oud zijn van harte uitgenodigd! We gaan zingen, lezen uit de bijbel, er is een feestelijke overdenking. Voel je welkom!

====================================================

Wat is jouw reactie? “Dat kan niet”? Misschien vind je mensen die dat zeggen of zingen gewoon raar. Of ouderwets: “Geloof je dat echt? We weten tegenwoordig toch wel beter!”
Je bevindt je in goed gezelschap. Want wie geloofde het eigenlijk wél, toen die boodschap de wereld in kwam? In ieder geval de leerlingen van Jezus niet. In ieder geval de moeder van Jezus niet. In ieder geval zijn vrienden niet…
In de dienst kijken we naar twee van die vrienden, die door Jezus zelf werden opgezocht. Ze hadden Jeruzalem verlaten. Er was toch niets meer te doen. Het waren mensen zoals jij en ik: Sceptisch tot in de haarvaten en nu vooral teleurgesteld.
Maar zij kwamen hem zelf tegen! Ze werden zo vol van dit goede nieuws dat ze het hele eind weer terug naar Jeruzalem gelopen hebben. Gewoon wéér 11 kilometer.
Is het dan toch waar gebeurd? Is de Heer werkelijk opgestaan!?
Zíj, die de eerste verhalen daarover als ‘kletspraat’ afdeden… Zij zijn degenen die het nu zelf komen melden in Jeruzalem en die deze boodschap verder hebben doorverteld:

De Heer is opgestaan!

Welkom in de dienst om hierover meer te horen! Om mee te zingen of te luisteren. 9 april om 10.00 uur in de Kerk aan het Plein te Voorthuizen

7 April – Goede vrijdag

Jezus stierf aan het kruis

Op 7 april is het Goede Vrijdag. Een zwarte dag in de geschiedenis van de kerk. Jezus stierf voor ons.

Stilte past ons.

Wij houden een sobere dienst op deze dag. Deze begint om 19.30 uur.

Thema van deze dienst is:
Jezus verlaten door iedereen. Jezus verlaten door … God!

Een dienst over het lijden van Jezus hier op aarde, tot aan het kruis.
Een sobere dienst, … maar met uitzicht! Want hoe zijn wij kerk, als het hierbij zou zijn gebleven?

Welkom in de kerk!

Kom op 4 april kennismaken met de Kerk aan het Plein!

Sinds 2018 zijn wij enthousiast Kerk aan het Plein. Een kerk midden in het centrum van Voorthuizen.
Maar wie zijn wij eigenlijk en wat doen wij eigenlijk?
Wij organiseren dinsdag 4 april van 19.30 – 20.30 uur een open avond voor belangstellenden. Iedereen is daarbij welkom. De koffie staat klaar.

Kerstdienst met het hele gezin

Op 25 december om 10.00 uur houden wij onze jaarlijkse kerstdienst voor het gezin. Iedereen, van jong tot oud, is welkom. Er is muziek, zang, een kerstverhaal, bijbellezing, gebed en een overdenking.

Mocht je de kleinste kinderen toch liever bij de oppas hebben, dan is daar gelegenheid voor.

Belijdenis doen

Op 4 september mogen we weer iets bijzonders beleven in onze kleine gemeente, of beter gezegd kleine gemeenschap (pas in 2023 worden we echt een gemeente).

We hebben al verschillende doopdiensten gehad, altijd bijzonder om te zien hoe God kinderen meeneemt in de kerk. “Je hoort erbij, je bent mijn kind, ik zal als een vader voor je zorgen. En zit je in de penarie, weet dan dat ik je allang verlost heb, door Jezus te sturen. Geloof maar in mij; ik geef je daarvoor mijn Geest!”

We hebben al een doop en belijdenis gehad, hoe mooi is dat, als mensen op latere leeftijd zeggen: “Ik wil uw kind zijn, leven uit uw redding en wilt u mij daarbij helpen door mijn geloof te versterken in deze gemeente?” En dan de doop ontvangen als teken van God: “jij hoort bij mij!”

En nu dus een belijdenisdienst. Drie (in dit geval jonge) mensen willen datgene wat God hen bij hun doop heeft gezegd, beantwoorden met: “Heer hier ben ik, ik geloof. Dat zal niet altijd zonder problemen zijn, maar ik wil mijn leven in uw handen leggen, help mij om te geloven in deze moeilijke wereld.”

De dienst is natuurlijk feestelijk aangekleed met een bandje, (waar we echt blij mee zijn, want we kunnen dit als kleine gemeenschap niet elke week voor elkaar krijgen). De te zingen liederen zijn uitgekozen door de jongeren zelf, net als de tekst.

Bezoekers aan deze dienst worden van harte uitgenodigd voor de koffie met gebak na afloop. Als Kerk aan het Plein vinden we het belangrijk om ook in deze ’tweede helft’ iedereen te ontmoeten. Onze God is een God die mensen echt mens wil laten zijn, dat betekent ook als sociaal wezen, zoals de mens is geschapen. Daarom hoort het samen doorpraten en ontmoeten net zo bij onze dienst als het eerste stuk. Welkom.

Kun je de dienst niet bijwonen? Geen punt, we hebben een online opname tijdens de dienst. Klik hier

Eerste doop na corona lockdowns

Wat een mooie dienst gisteren! We mochten meekijken hoe Noek officieel mocht worden toegevoegd aan de familie van onze Heer. Een kerk afgeladen vol met mensen, die daar graag bij wilden zijn!

Familie

Familie, dat was het onderwerp. Je zoekt ze niet uit, je hebt ze. Je kunt er goed mee omgaan, of misschien wat minder toch blijft het familie. Vrienden zoek je uit. Die komen en gaan. Familie niet.

We stonden stil in de dienst bij onze familie. De familie die we hebben gekregen omdat Jezus zichzelf onze broer noemt. En hij noemt ons zijn broers en zussen. Dan ben je er voor elkaar. Dan ben je er als een lid van je familie ziek is, vanwege zijn geloof vervolgd wordt (want dat gebeurt in deze wereld) als een familielid in het geheim moet geloven. Dan ben je er voor ze. Dan bid je voor ze. Want dat is zo belangrijk. Om de nood en onrecht in je familie met Vader te delen. Op deze zondag van de vervolgde kerk hebben we dat gedaan. De mensen bij God gebracht, die niet zo makkelijk als wij bij elkaar kunnen komen. Zelfs niet als corona naar de achtergrond is verdwenen, kunnen zij niet hun diensten weer in het openbaar oppakken.

Doop

We hebben als familie samen Noek mogen laten dopen. Ons jongste zusje. Kindje van twee ouders in onze gemeente. Ook een broer en een zus van ons. En daarom konden we ook samen zeggen: ja wij willen jullie helpen om haar op te voeden.

De bloemen deze dienst gaven we weg. Aan mensen die flinke zorgen hebben in hun jonge gezin. Ze zijn geen lid van onze kerk. Ze hebben veel zorgen. Het gaat om hun zoontje, wat ernstig ziek is en ziekenhuis in en uit gaat. Dan heb je wel een opstekertje nodig als ouders. Dan bidden wij voor je. Om kracht en sterkte. Dan willen we laten zien. Je staat er niet alleen voor. We bidden voor je of God naast je wil staan.

Vanaf zondag 27 februari – open

We zijn blij, dat we vanaf zondag 27 februari geen beperkende maatregelen meer hebben in de kerk. Geen mondkapjes meer, geen afstand meer (tenzij je daar behoefte aan hebt).

De besmettingscijfers gaan met flinke stappen naar beneden. We krijgen weer lucht. De lockdown is eigenlijk zo goed als voorbij. Dus mogen we weer naar de kerk, zonder te reserveren. We kunnen daar weer vrij lopen. Geen mondkapjes meer bij het verplaatsen. We hopen dat iedereen, die dat kan weer zal komen!

Na afloop van de dienst is er koffie met een extra lekker koekje of gebak. Ontmoeting, dat wat voor de Kerk aan het Plein zo belangrijk is. Het kan weer. Binnen en (zoals het er nu uitziet vanwege het weer) ook weer buiten.

Voor de mensen die daar behoefte aan hebben willen we graag wel nog een vak (rechts achterin) open houden voor 1,5 meter. Daar kunnen mensen die zich niet zo veilig voelen in grote mensenmassa’s plaatsnemen. Want we willen iedereen een plaats bieden. Mocht je het echt nog te onveilig vinden om in de kerk te komen, dan is het altijd nog mogelijk om de dienst live mee te maken. via ons youtubekanaal.

Dienst 12 december – Vol verwachting leven – Jetze Baas

We leven in een bijzondere tijd. Veel mensen voelen zich somber, omdat het allemaal zo uitzichtloos lijkt. Weer die akelige Corona die oprukt. Een nieuwe variant die nog besmettelijker lijkt dan de vorige. En dan al die maatregelen erbij: afstand houden, mondkapje voor, weer geen kerkdiensten bij kunnen wonen, geen training na 5 uur, sociale contacten tot een minimum beperken, de onmenselijk hoge druk in de zorg…. Het maakt het leven voor veel mensen moeilijk en lastig. En dan vieren wij advent. Het feest van vol verwachting uitzien. Maar waar wachten we op? En we wachten al zo lang!
Hoe kunnen wij als kerkmensen in deze tijd hoopvol leven?
Zondagmorgen gaan we daar over nadenken in de dienst van de Kerk aan het plein. De tekst komt uit Lukas 1: 26 – 38, de aankondiging bij Maria. We kijken naar wat God doet en de reactie van Maria daarop. Wat kunnen wij ervan meenemen?
De dienst begint om 10:00 uur en is vanaf die tijd ook live te volgen via onze livestream

Pagina 1 van 5

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén