Auteur: Kerk aan het Plein Pagina 1 van 6

Inzegenen 3 ouderlingen en 1 diaken

Zondag 14 april zijn drie ouderlingen en een diaken bevestigd in hun ambtstermijn voor vier jaar. De dienst werd geleid door Wilmer Blijdorp, voorganger van onze zustergemeente “de Burcht” uit Barneveld.
“Wat een mazzelaar ben je als je in deze speciale taak mag worden aangesteld”, zo luidden de woorden tijdens de preek, die ging over het mogen hebben van idealen in deze wereld, omdat dat Gods bedoeling is met ons. Iedereen heeft een taak maar deze mensen in het bijzonder om bij te mogen dragen aan de harmonie in de kerk en vanuit de kerk in de samenleving, die vaak bikkelhard is en veel teleurstelling te weeg brengt. Een ideaal brengen in een niet ideale wereld, waarmee we als kerk steeds geconfronteerd worden.
Een mooie dienst, met een mooie blik op de toekomst van de kerk.

Pasen – 31 maart – De Heer is opgestaan!

Op zondag 31 maart gaan we het vieren in de kerk: “De Heer is opgestaan!”
Het is feest!! Vier je mee! Om 10.00 uur in de kerk.
Jong en oud zijn van harte uitgenodigd! We gaan zingen, lezen uit de bijbel, er is een feestelijke overdenking. Voel je welkom!

====================================================

Wat is jouw reactie? “Dat kan niet”? Misschien vind je mensen die dat zeggen of zingen gewoon raar. Of ouderwets: “Geloof je dat echt? We weten tegenwoordig toch wel beter!”
Je bevindt je in goed gezelschap. Want wie geloofde het eigenlijk wél, toen die boodschap de wereld in kwam? In ieder geval de leerlingen van Jezus niet. In ieder geval de moeder van Jezus niet. In ieder geval zijn vrienden niet…
Zien we een aantal goede vrienden van Jezus. Je zou zeggen, mensen die hem door en door zouden moeten kennen. Ze waren teleurgesteld geraakt. Het was allemaal zo vreemd en zo snel afgelopen. Het waren mensen zoals jij en ik: Sceptisch en teleurgesteld.
Zij werden geconfronteerd met de feiten. Het graf is leeg! niet geroofd, want de doeken waren netjes opgerold en weggelegd. Wat was er gebeurd?

Altijd dicht bij Jezus geleefd, met hem opgetrokken. Maar zij hadden nog niet begrepen dat hij uit de dood moest zijn opgestaan.

Pasen: De Heer is opgestaan!
Welkom in de dienst om hierover meer te horen! Om mee te zingen of te luisteren. 31 maart om 10.00 uur in de Kerk aan het Plein te Voorthuizen

29 maart, Goede Vrijdag – dienst om 19.30 uur

Jezus stierf aan het kruis

Vandaag 29 maart is het Goede Vrijdag. Een zwarte dag in de geschiedenis van de kerk. Jezus stierf voor ons.

Stilte past ons.

Wij houden een sobere dienst op deze dag om 19.30 uur. Deze begint en eindigt in stilte.

Thema van deze dienst is:
Jezus gaf alles, ja zelfs zijn leven, om ons te redden.

Een dienst over het lijden van Jezus hier op aarde, tot aan het kruis.
Een sobere dienst, … maar met uitzicht! Want hoe zijn wij kerk, als het hierbij zou zijn gebleven?

Welkom in de kerk!

Feestweekend – de kerk is zelfstandig

We hebben er met veel mensen naartoe gewerkt. En nu is het dan zover: Kerk aan het Plein is zelfstandig per 7 januari 2024. Wat een bijzonder moment! En wat een bijzondere gebeurtenis. Hoeveel kerken sluiten niet, vanwege te weinig betrokken bezoekers? Hoeveel kerken zijn niet gefuseerd, waardoor twee kerken verder gaan als één kerk.

Twee kerken worden drie kerken
En nu gebeurt dus het omgekeerde: twee kerken worden drie kerken! En niet vanwege onenigheid of niet-meer-met-elkaar-door-een-deur kunnen, maar gewoon omdat we dat als alle drie de kerken zo willen.
We hebben deze verzelfstandiging gevierd met een open Kerk op zaterdag. Een gelegenheid voor iedereen die dat wilde om binnen in de kerk te kijken. Er was een speurtocht, er waren poffertjes, warme chocolademelk, koffie thee en limonade. Er was gelegenheid voor een goed gesprek. En op de vraag: “Mag ik alleen chocolademelk als ik lid word?” konden we geruststellend antwoorden, dat dat niet nodig was. Net als dat je niet gelijk christen hoefde te zijn, om in de kerk te mogen komen.


Steen
Zondag werd in een dienst de verzelfstandiging van de kerk concreet gemaakt. Elk gemeentelid had een steen versierd en meegenomen. Deze werden verzameld in een koker, waardoor het beeld van de levende stenen letterlijk geïllustreerd werd. Zo willen wij een levende kerk zijn, waarbij iedereen zijn steentje kan bijdragen aan het kerk zijn in Voorthuizen. Ieder op zijn of haar eigen wijze met zijn of haar eigen talenten, op zijn of haar eigen plaats in de samenleving.

Het bestuursteam werd herbevestigd net als de ouderlingen en diakenen. Daarna volgde de bevestiging van ds Atze Buursema als deeltijd predikant van onze gemeente.

Aardige mensen
’s Middags hadden we nog een dienst. In die dienst hield ds Atze Buursema zijn eerste preek als dominee van de Kerk aan het Plein. Een preek over aardig zijn, als kerk in de Voorthuizense samenleving en als individu in een gepolariseerde maatschappij. Hoe doe je dat? Wij willen als gemeente gastvrij zijn en vriendelijk en aardig voor de mensen die God op ons pad plaatst.

Leden
Kerk aan het Plein is nu als zelfstandige kerk onderdeel van de landelijke NGK kerken. We zijn in 2018 begonnen met ongeveer 120 mensen en zijn in 5 jaar tijd gegroeid tot 215 (gast)leden, waaronder 42 kinderen onder de 12 jaar. Daarmee zijn we een jonge gemeente, die graag actief wil zijn in Voorthuizen. Iedereen is welkom in onze diensten om 10.00uur op zondag. Meer informatie kun je krijgen via: contact@kerkaanhetplein.nl.

Feestweekend – OPEN KERK

Voorthuizen maakt kennis met Kerk aan het Plein

Op zondag 7 januari wordt Kerk aan het Plein officieel een zelfstandige kerk. Maar de festiviteiten beginnen zaterdag al.

Zaterdag 6 januari presenteert Kerk aan het Plein zich aan de bevolking van Voorthuizen. Vanaf 10 uur is de kerk open, zodat iedereen die een rondje markt doet ook bij Kerk aan het Plein kan binnenlopen en met ons kan kennismaken. Daar zullen enkele mensen van de kerk aanwezig zijn om te vertellen wie we zijn en wat we voor Voorthuizen willen betekenen. Er is dan koffie, limonade, chocolademelk en buiten staat een echte poffertjeskraam, waar we gratis poffertjes uitdelen. Op de achtergrond is muziek en voor de kinderen is er een speurtocht.

Al met al een plek om te willen zijn! Iedereen is welkom!!

Kerk aan het Plein na jaarwisseling op eigen benen. – Barneveldse krant

Woensdag 25 oktober in de Barneveldse krant een mooi interview met Thirza Koster en ds. Atze Buursema over de ontwikkelingen van Kerk aan het Plein en de gang naar zelfstandige kerk op 1 januari 2024.
Kerk in het midden van het dorp, met een boodschap voor en een boodschap aan het dorp. Het hele artikel is te lezen in de Barneveldse krant.

Ds. Atze Buursema beroepen voor 30%

Afgelopen zondag (8 oktober) hebben we tijdens onze Pleinochtend als gemeente gesproken over een ‘beroep’ wat we willen doen op dominee Atze Buursema voor onze gemeente.
Op dit moment is Atze Buursema, dominee bij onze moederkerk de NGK de Burcht. En omdat hij dominee is bij die gemeente, is hij één van de mensen die nauw betrokken is bij de opstart van de Kerk aan het Plein.

Als gemeente hebben we zondag besloten, dat we graag, ook na de verzelfstandiging van de Kerk aan het Plein verder willen met Atze Buursema. De beste manier om dit te doen is hem te beroepen voor 30% van zijn werkzaamheden. Op die manier kan hij echt als onze ‘eigen dominee’ werken in de Kerk aan het Plein en blijven meedenken en doen met ons, in de komende fase waarin we zelfstandig kerk zijn.

Daarom hebben we een officieel beroep op Atze uitgebracht voor 30%. We zijn blij, dat we dat financieel kunnen doen, als startende kerk en dat we dit met z’n allen ook willen doen. Dat werd door de gemeente onderstreept met een hartelijk applaus afgelopen zondag.

We hopen, dat Atze dit beroep wat op hem gedaan wordt, ook van harte zal aanvaarden.

Startzondag

Het seizoen is gestart. Zondag 3 september begon met een kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger was onze eigen dominee Atze Buursema. Het thema van deze dienst was: ga je mee en doe je mee? In de bijbel worden mensen opgeroepen om mee te gaan met het volk Israel. Omdat het beter is voor hen, maar ook omdat ze het volk kunnen helpen : ‘Je kunt ons helpen, wij hebben jouw expertise nodig.’ de vraag naar aanleiding hiervan aan de gemeente was: ‘Wil je ons helpen?’
‘Nee wij zijn geen vlammend kerkgenootschap, die diensten houdt met veel licht en geluid wat op de seconde op elkaar is afgestemd. Wij hebben niet altijd die flitsende band. Wij hebben geen voorganger met hoody en sneakers. Wat wij wel hebben en waar we je graag bij willen hebben is God. Dat is de redding van de slechte dingen in je verleden, zicht op de toekomst. Dat willen we delen; wil jij met ons delen?’
De kinderen kregen een kandelaar mee, waarmee ze de symboliek van het licht en de warmte van Jezus ook in de bijbelklas kunnen zien, als ze daar bezig zijn, net als wij het licht van Jezus in de kerk symbolisch weergeven door een kaars.

We vierden het avondmaal. Met de kinderen, die de zegen van de Heer ontvingen. Die zegen werd ook uitgedeeld aan andere mensen die niet mee konden doen met brood en wijn.

Na de dienst en de koffie stonden we nog even stil bij de verzelfstandiging op de pleinochtend. Per 1 januari 2024 moet dat een feit zijn. We zijn op zoek naar wie daar mee wil doen. Wil je je alvast als lid aanmelden?

Na deze pleinochtend trokken we met z’n allen naar onze locatie waar we zouden eten. Voor de maaltijd had ieder iets meegenomen, zodat we een rijk en gevarieerd koud en warm buffet hadden. Er was op deze locatie voldoende gelegenheid voor sport en spel. Veel hilariteit was er bij het kennismakingsspel, waarmee er een einde kwam aan deze startzondag.

Het nieuwe seizoen is geopend. (meer foto’s volgen nog)

NGK en GKv gaan samen in de Nederlandse Gereformeerde Kerk

Wat ooit niet goed ging in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Waar ooit mensen elkaar niet meer opzochten aan de voet van het kruis. Wat er ooit toe leidde, dat er twee kerken, die eigenlijk voor 90% op elkaar leken naast elkaar bestonden, de Nederland-Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

Dát werd afgelopen zondag gelijmd. En zo makkelijk als je zoiets opschrijft, zo makkelijk ging het niet. Het heeft meer dan 50 jaar geduurd. Maar wat een feest hebben we gehad in de kerk. Omdat wij er blij mee zijn. Fouten zijn hersteld, omdat er vergeving is voor mensen die het niet goed gedaan hebben. Omdat breuken geheeld konden worden.

Het nieuwe logo van de NGK. De ondertitel: ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld” stond centraal in de dienst

We vierden het op zondag 14 mei met een feestelijke dienst. De dienst is helemaal terug te kijken op onze stream.
Het was een dienst, die startte met een bijdrage, voorgelezen door onze voorganger ds Atze Buursema, hoe het geweest is in een gezin, waar vader, als dominee, niet meer mocht preken in de kerk. En waar hij zijn getuigenis gaf, dat hij erin geloofde, dat God het onrecht weg zou doen, wat er aan mensen is aangedaan.

We vierden met de kinderen, dat het nieuws van Jezus veel beter kan worden doorgegeven als je dat samen doet. Ballonnen, in de vorm van hartjes als feestelijke aankleding gingen door de kerk.

We vierden de eenwording, die in onze Kerk aan het Plein vijf jaar geleden al mocht starten, met de viering van het Avondmaal. Samen, een maaltijd van eenheid in onze Heer Jezus Christus.

We vierden het door het spelen van het kennismakingsspel. Samen in de kerk. Op een ontspannen manier elkaar beter leren kennen. En wat een verrassing, dat bijna de helft van de gemeente de laatste minder dan twee jaar bij ons gekomen is. En nog zeker een 20% die nog minder dan 5 jaar bij ons in de gemeente is. Hoe mooi dat de mensen die er vanaf het begin bij waren een bemoedigend applaus gaf aan de nieuwe leden. Samen verder.

En we vierden de eenwording met een maaltijd. Want wat is er beter om met elkaar in gesprek te gaan, dan door samen te eten. Het avondmaal is niet voor niets door Jezus gekozen als symbool van zijn redding voor ons.

Wat een feest om zo samen te zijn, en wat een genade van God dat we dat samen kónden doen, binnen én buiten, op een prachtige zonnige dag.

NB: Op 1 januari worden wij zelfstandig binnen Nederlandse Gereformeerde Kerk. Tot die tijd blijven wij nog kerk onder de verantwoordelijkheid van de beide moederkerken in Barneveld.

9 april – Pasen: De Heer is opgestaan!

Op zondag 9 april gaan we het vieren in de kerk: “De Heer is opgestaan!”
Het is feest!! Vier je mee! Om 10.00 uur in de kerk.
Jong en oud zijn van harte uitgenodigd! We gaan zingen, lezen uit de bijbel, er is een feestelijke overdenking. Voel je welkom!

====================================================

Wat is jouw reactie? “Dat kan niet”? Misschien vind je mensen die dat zeggen of zingen gewoon raar. Of ouderwets: “Geloof je dat echt? We weten tegenwoordig toch wel beter!”
Je bevindt je in goed gezelschap. Want wie geloofde het eigenlijk wél, toen die boodschap de wereld in kwam? In ieder geval de leerlingen van Jezus niet. In ieder geval de moeder van Jezus niet. In ieder geval zijn vrienden niet…
In de dienst kijken we naar twee van die vrienden, die door Jezus zelf werden opgezocht. Ze hadden Jeruzalem verlaten. Er was toch niets meer te doen. Het waren mensen zoals jij en ik: Sceptisch tot in de haarvaten en nu vooral teleurgesteld.
Maar zij kwamen hem zelf tegen! Ze werden zo vol van dit goede nieuws dat ze het hele eind weer terug naar Jeruzalem gelopen hebben. Gewoon wéér 11 kilometer.
Is het dan toch waar gebeurd? Is de Heer werkelijk opgestaan!?
Zíj, die de eerste verhalen daarover als ‘kletspraat’ afdeden… Zij zijn degenen die het nu zelf komen melden in Jeruzalem en die deze boodschap verder hebben doorverteld:

De Heer is opgestaan!

Welkom in de dienst om hierover meer te horen! Om mee te zingen of te luisteren. 9 april om 10.00 uur in de Kerk aan het Plein te Voorthuizen

Pagina 1 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén