Auteur: Kerk aan het Plein Pagina 1 van 4

Kerkdienst en versoepelingen

Vanaf 25 september gaan er weer een heel aantal versoepelingen in. De meest in het oog springende is wel, dat de 1,5 meter richtlijn vervalt.

Wat doen wij daarmee als Kerk aan het Plein?
Wij nemen aan de ene kant onze verantwoordelijkheid. Aan de andere kant willen we vooral ook onze bezoekers wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij kunnen die niet overnemen.

Geen reservering meer
Vanaf 26 september hoeft u niet meer te reserveren voor een plaats in de kerk. We houden voor u ook geen 1,5 meter meer aan. U kunt gewoon weer bij elkaar zitten.
Wat wij extra willen benadrukken is, dat we u vragen vooral heel verantwoordelijk om te gaan met de medebezoekers.

Wij willen niet overgaan tot ‘testen voor toegang’. We zijn voor vaccinatie, als middel wat onze God ons geeft. Maar wij willen en kunnen niemand verplichten of dwingen zich te laten vaccineren of gevaccineerd te zijn. Wij zoeken naar verbinding, met elkaar en met onze God. Juist dat is het doel waarom we naar de kerk komen. Voel u en voel je daarom vooral welkom

Wel 1,5 meter ? Graag even reserveren
Wilt u, vanwege uw veiligheid graag op 1,5 meter van elkaar blijven in de kerk. Dan bieden we u daarvoor de mogelijkheid. We houden een deel van de kerk hiervoor vrij.

Crèche en Bijbelklas
We is weer bijbelklas en crèche. Kinderen voor de crèche kunnen vooraf aan de dienst worden gebracht bij Crescendo. Kinderen voor de Bijbelklas kunnen gewoon mee de kerk in. Zij worden tijdens de dienst in de gelegenheid gesteld om naar de bijbelklas te gaan. De bijbelklas is voorlopig tot groep 4. Oudere kinderen kunnen tijdens de dienst een werkblad krijgen, die ze mogen invullen, inkleuren etc.

Belangrijk
We zijn ons bewust dat deze stap spanning bij mensen teweeg kan brengen. We kunnen ook niet alle situaties overzien. Blijf er niet mee rondlopen. gebruik de helpknop op onze website. Of mail naar contact@kerkaanhetplein.nl.

We blijven de diensten ook online uitzenden via ons Youtube kanaal.

Verantwoordelijkheid
Wij willen iedereen nogmaals wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen die niet dragen voor iedereen. Neem uw/jouw verantwoordelijkheid en kom niet naar de dienst, als u/je het niet vertrouwd vindt (laat het ons eventueel ook weten)
Kom NIET naar de dienst als je/u last hebt van verschijnselen, die lijken op Corona. Blijf dan thuis en laat je/u testen. Kom NIET naar de dienst als je/U Corona hebt of in quarantaine moet. Door de versoepelingen wordt er weer meer beroep gedaan op uw persoonlijke verantwoordelijkheid.

God Dank! Aan Hem de eer
Laten we God vooral ook danken, dat we na een periode van maatregelen, langzaam maar zeker meer kunnen doen samen. God heeft ons bewaard en ook tot nu toe geleid zodat dit al weer mogelijk is.

Ook 22 en 29 augustus diensten buiten

We gaan nog even door met de diensten.

We hebben dit besloten, nadat we de voor- en de nadelen op een rijtje gezet hebben.

Al we in de kerk zouden samenkomen, dan:

  • Kunnen we ‘maar’ 45 tot 50 mensen live begroeten. De rest zou weer in de thuis woonkamer mee moeten doen
  • Kunnen we geen ontmoeting na afloop doen
  • Zullen we minder gasten ontmoeten, (die hebben – zo horen wij steeds – toch het gevoel, dat eigen leden eerste keuze hebben)

Daarom hebben we besloten, dat we toch voor de openlucht gaan. Daarmee beseffen we wel, dat mensen thuis nog steeds niet online mee kunnen kijken met de dienst van de Kerk aan het Plein. Dat is een nadeel. We kijken nog of we voor de komende twee diensten, toch nog opname kunnen regelen. Al is het maar met 1 camera.

De eerste openluchtdienst

De dag begon voor een enkeling al vroeg. Sommigen, beginnen altijd al vroeg, zeker op een boerderij waar altijd wel wat te doen is. Om 9.15 uur stonden de eerst mensen al in het weiland. Muziekinstrumenten werden uitgepakt. Geluidsinstallatie aangesloten. De keuze om de dienst door te laten gaan was niet moeilijk. Mogelijk vanmiddag regen, maar vanmorgen blijft het gewoon droog. Dat zag er eerst niet zo uit. Maar op het moment was het zelfs af en toe zonnig.

De eerste stoelen werden neergezet. Stoelen voor de muzikanten, stoelen voor de voorganger en ouderling van dienst. Stoelen voor eventuele gasten. Een stoel voor de geluidsman.

En zo kon de opbouw en de geluidscheck plaatsvinden. Vanwege afspraken met de gemeente kon het eerste geluid worden gechecked om 9.30 uur.

Al vrij vlot stroomden de bezoekers toe, met de fiets, met de auto. Er ontstond zelfs even een file op het erf. Maar de routegeleiders, coronateam en kosters hadden de zaken goed voor elkaar zodat alles vlekkeloos verliep.

We hielden rekening met zo’n 20 mensen, misschien wel 30. Maar de toestroom hield niet op. Bezoekers die we al een hele tijd niet hadden gezien. Bezoekers die eindelijk  de mogelijkheid vonden om veilig te kunnen komen. Maar ook gasten, buren, mensen die van horen zeggen hadden, dat er een dienst was in de open lucht. Mooi om zoveel mensen te zien. Mooi ook om zo een kerkdienst te kunnen houden. Snel gerekend met zo’n 60 mensen is dat voor de eerste keer een mooie opkomst. Wat mooi om elkaar soms na heel lange tijd weer te kunnen zien en spreken!

Het thema van de dienst sloot er mooi bij aan: Zingen! Zingen kan uit volle borst, hier buiten vormt dat geen probleem. En dan is het mooi om eens stil te staan bij het zingen. Wat is de betekenis van zingen in onze relatie tot elkaar, tot God en tot onszelf? Mooi om dan ook de bijbehorende liederen te laten juichen met band en samenzang.

En toen… begon het te regenen. Eerst een paar druppels. Maar al snel gestage miezer. Ook daarin zag je dat we met elkaar echt gemotiveerd waren om samen dienstbaar te zijn. Van alle kanten kwamen paraplu’s. Oei, de geluidsapparatuur? Want daar moet je geen waterschade aan krijgen. In no time hingen allerlei hoezen en zakken over luidsprekers, microfoons, stekkerdozen. Van alle kanten kwam er wel iets aan. Voorganger ds Wilmer Blijdorp kon met een paraplu verder met de preek.

En hoewel het zingen steeds meer ’singing in the rain’ geworden was, was ook dat, zelfs a-capella mooi om samen mee te maken: Voor elkaar, voor God en voor onszelf: Dank aan God.

Na afloop van de dienst was ‘het geluid’ met een paar extra handen snel opgeruimd. Voor de geluidsman nog wel even wat extra werk, om alles te drogen.

De ontmoeting met koffie was voor deze keer in de koeienstal. Ontmoeting; een belangrijk element, waar we als Kerk aan het Plein veel waarde aan hechten. En wat we juist in dat afgelopen jaar zo gemist hebben. Er werd flink gebruik van gemaakt.

Na afloop is het mooi om zoveel positieve reacties te krijgen (mondeling, via mail en appjes) en natuurlijk ook om te zien hoe we dingen de volgende keer nog beter kunnen doen.

En die volgende keer is al weer snel. Komende zondag 18 juli om 10.00 uur.

Avondmaal op 4 juli

Avondmaalsstel

Al een aantal weken mogen we ’s middags met veel mensen samenkomen. We mogen weer zingen. We mogen na afloop weer napraten. Een nadeel, zo blijkt wel is, dat het om 15.00 uur is en ook nog niet in de eigen kerk. Dat zien we heel duidelijk terug in de opkomst. Gelukkig kunnen we later op de dag of zelfs in de week de dienst gewoon nog terugkijken.
Maar wat zou het mooi zijn als we komende zondag 4 juli wél met veel mensen in de kerk zouden kunnen zijn.
Dan vieren we het avondmaal. Een maaltijd van eenheid met onze Heer en als leden van zijn lichaam met elkaar. Een maaltijd waarin we onze dankbaarheid aan de Heer kunnen uiten, in zijn liefde en genade mogen delen.

Daarom toch maar weer de oproep, om zoveel mogelijk te komen in deze dienst. Wat zou het mooi zijn om elkaar te zien aan de maaltijd van onze Heer. Een maaltijd van gebroken mensen, van mensen die het allemaal moeten hebben van de Heer Jezus. Van mensen die zondig zijn, maar daar vergeving over vragen aan deze zelfde Heer die ons ziet en Redt. Een goede voorbereidingstijd gewenst hiervoor. En hopelijk tot in de kerk.

Samen komen in de buitenlucht

Zondag 20 juni is de kerk in gebruik door de Gereformeerde Kerk. Hun nieuwe predikant ds Arjan Berensen wordt dan ingezegend.

Wij maken van de nood een deugd: We gaan naar buiten. We kunnen samenkomen bij de familie Brons aan de Zeumerseweg. Fijn dat zij zo ruimte voor ons beschikbaar stellen.

Deze (eerste?) keer gaan zullen we hier nog geen kerkdienst houden, we zullen vooral de tijd nemen om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Elkaar gewoon te kunnen spreken. Een beetje voetballen, spelen etc.

Neem hiervoor zelf even iets mee als thee/ koffie en wat erbij. We houden ons aan de richtlijnen en die adviseren nog steeds om niet aan elkaar uit te delen.

Als deze bijeenkomst ons bevalt zullen we proberen vaker iets te organiseren. Bij voorkeur ’s morgens. We zitten te denken aan een of meer openluchtdiensten. Mochten we meer duidelijke plannen hebben dan maken we dat wederom bekend via de nieuwsbrief en op deze website.

Weer in de kerk!

Per 16 mei 15.00 uur: Weer in de kerk met max 30 mensen!

Wat hebben we weer flink wat stappen terug moeten gaan! Opnieuw terug naar online diensten om 15.00 uur in de Gereformeerde Kerk.
Maar we wisten waar we het voor deden en weten waar we het voor doen. Velen van ons hebben Corona opgelopen en een heel aantal van hen kunnen erover meepraten, dat het echt niet niks is. En daarom deden we het. Om te voorkomen, dat de epidemie uit de hand zou lopen, dat medisch personeel, ook onder onze eigen leden, boven hun macht zou moeten werken. Dat willen we niet, voor elkaar niet en voor onszelf niet.

Weer naar de kerk (max 30 mensen)

En nu lijkt er dan eindelijk echt een opgaande trend aan te komen. De besmettingen/ziekenhuisopnames/intensive care opnames hebben eindelijk de weg naar beneden gevonden. Er is al een heel aantal mensen gevaccineerd (sommigen zelfs al de benodigde twee keer!) Wat een mooie ontwikkeling. Daarom zijn we ook blij dat we weer samen in de kerk mogen komen. Nog wel met ‘maar’ 30 mensen maximaal, maar het is de eerste stap! Blij en dankbaar dat God de mogelijkheden hiervoor geeft! Dat langzaam maar zeker de maatschappij weer open kan, dat de kerken weer open kunnen.
Want hoe moeilijk is het als je elkaar op zondag niet ziet, om dan toch met elkaar verbonden te zijn. Schrijnende verhalen ook van leden van de Kerk aan het Plein geven hiervan voorbeelden. Ook wij zijn geen kerk van volmaakte mensen. Laten we vooral ook daarvan leren.

Reserveren voor komende zondag

Maar we mogen dus vanaf 16 mei weer samenkomen! Weer 30 mensen ontmoeten in de kerk. Nog niet zelf zingen, maar wel in ons hart uit volle borst meezingen. 16 mei is al komende zondag. Dus vanaf nu kun je al reserveren op onze pagina kerkaanhetplein.nl. Er is nog geen bijbelklas of crèche. dat krijgen we op zo korte termijn niet voor elkaar.
Let op, als je al eens eerder hebt gereserveerd, dan heb je al een naam en wachtwoord en moet je dus eerst inloggen. Ben je je wachtwoord kwijt, klik eerst op de dienst zelf op de reserveerpagina en dan rechtsonderaan op ‘wachtwoord vergeten’, dan krijg je een nieuw wachtwoord.

En de ‘eigen kerk’?

We zitten nog in de Gereformeerde Kerk. Wat een wonder, dat dat nog steeds mogelijk is. We hopen snel terug te keren naar ‘onze eigen kerk’. Dan kunnen we ook weer gewoon naar 10.00 uur diensten toe. Het JFC en de NGK zijn volop bezig met de laatste werkzaamheden voor hun kerkdiensten in Barneveld. Als het zover is, kunnen ze weer verhuizen naar het JFC en kunnen wij weer in de Kerk aan het Plein terecht. Het is allemaal nog even wachten, maar we komen er vast en zeker.

Laten we God, die dit alles leidt ook vooral de eer geven die hem toekomt. We zien jullie graag weer in de diensten!

Actie Nieuw Avondrust – hulp gevraagd

Foto van Nieuw Avondrust - Omroep Gelderland

In Nieuw Avondrust (woonzorgcentrum) is Covid-19 (Corona) in alle hevigheid uitgebroken. Dit doet wat met alle bewoners en hun familieleden. Het doet ook wat met alle medewerkers waarvan al 10 maanden het uiterste wordt gevraagd. Mensen die al 10 maanden de flexibiliteit hebben opgebracht om de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk vorm te geven. Op dit moment kunnen zij wel wat steun gebruiken.  

Wat hebben zij nodig:

Vrijwilligers

Er zijn mensen nodig die het aan kunnen om echt de handen uit te mouwen te steken. Die mensen die 1 op 1 bewoners willen helpen bij het video-bellen met de iPad of andere werkzaamheden die er nodig zijn.Ook mensen die een zorgachtergrond hebben zijn van harte welkom. Onder de medewerkers zijn er namelijk veel zieken en de roosters zijn nauwelijks rond te krijgen. 

Een hart onder de riem

De medewerkers hebben wel een hart onder de riem nodig. We zouden ze graag iets willen geven als blijk van waardering. Echter veel is er niet mogelijk in deze tijd. Daarom willen wij alle medewerkers een pakketje met douchegel en bodylotion geven.  Helpt u mee? 

Werkwijze:

Maak zoveel mogelijk pakketjes met 1 douchegel en 1 bodylotion. Schrijf of teken daar een mooie persoonlijke boodschap bij voor de medewerkers (M/V) van Nieuw Avondrust.

Let op we hebben 350 pakketjes nodig.  Breng de pakketjes uiterlijk 22 januari naar: 

Dirk & Thirza Koster
Vincent van Goghstraat 23 
Voorthuizen.  

De pakketjes zullen dan bij Nieuw Avondrust worden bezorgd. 

Wil je helpen als vrijwilliger:

Neem dan contact op met:
Edith Waaijenberg
vrijwilligersNA@zorggroepena.nl

Kerst? In deze tijd?

In deze tijd kerst vieren? Wat valt er te vieren? In deze Lockdown periode. er is geen bal aan. We maken er maar wat van met lichtjes in de tuin, een boom in de kamer. Een kerststal in huis. Gewoon gezellig. Want eten kan ook maar met maximaal 3 gasten. En dan nog moet je dat ook maar willen. Want de corona is nu erger dan ooit. Besmettelijker ook. We kunnen ons zomaar de put in praten. Want is er ergens nog uitzicht op een verbetering in de situatie waar we nu inzitten, of is dit het? En toch, en dan juist, hebben we een boodschap aan dat stalletje waar het ooit gebeurde. Dat kleine kindje is niet alleen maar een klein kindje. Het is het lichtpuntje aan het einde van elke donkere tunnel. Het is hét teken van hoop.

Juist in deze tijd (21 december 2020) zien we aan de hemel een grote ster. Dezelfde ster die weleens de weg gewezen kon hebben aan de wijzen uit het verre oosten. Dat die kerstster juist in deze tijd weer te zien is, zou dat een teken zijn? Jupiter en Saturnus kwamen op 21 december 2020 zo dicht bij elkaar (vanuit de aarde gezien dan) dat het een grote ster werd. Eens in de tientallen jaren, soms honderd jaar komt dat voor.

Zou het díe ster geweest zijn, die de wijzen ook gezien hebben, om die geboorte van die grote koning bekend te maken? Zou het dan toch zo kunnen zijn, dat iets wat op het oog klein is, weleens het grootste licht van de wereld geworden is? Zou dat kleine kindje dan toch die Jezus zijn, waar we in die kerstliedjes van zingen? Waar de herdertjes over hoorden zingen (in een van die liedjes)? Zou het zo kunnen zijn, dat die Jezus zich opnieuw wil laten zien, maar dat wij nog teveel bewolking ervoor trekken, omdat we het niet kunnen geloven.

Lees in de bijbel eens Jesaja 9:1: Het volk wat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

En lees ook eens in de bijbel Mattheus 2:1-3 over de wijzen.

Wilt u meer weten of meedoen.

Donderdagavond om 20.15 is er: Voorthuizen zingt met Kerst

Op vrijdag kunt u online meedoen met de kerstdiensten van onze kerken

Geen bezoekers meer – we gaan verder online

Jezus stierf aan het kruis

Het COVID-19 virus blijkt nog niet de wereld uit. Dachten we er in de zomer vanaf te zijn, steekt het in oktober de kop weer op. Dachten we, na een korte piek het aantal besmettingen weer snel naar beneden te zien gaan, nu loopt het met ongekende snelheid weer op. Een verdergaande strengere Lockdown was eigenlijk onvermijdelijk. Corona is weer overal.
En daarom, hoe erg we het ook vinden, nu we net weer meer contact konden hebben met elkaar, moeten we toch constateren, dat we diensten mét bezoekers voorlopig tot 19 januari niet moeten doen. Niet omdat het niet zou kunnen met die 30 man. Maar om de bewegingen van mensen van en naar de kerk te reduceren. Hoe minder mensen bij elkaar in de buurt komen, hoe minder het virus de kans krijgt om over te springen. Met pijn in ons hart. We zouden juist nog de kerstperiode ingaan met onze kerkdiensten. Helaas. Maar we gaan online wel verder voorlopig.

De Kerstperiode in een tijd van Lockdown. Voor veel mensen een donker vooruitzicht. Ongezellig, onduidelijk, onverdraagbaar. En in die wereld is er het feest van hoop. Jezus komt naar de wereld, dat vieren we met Kerst. En hoe bijzonder: “de wereld die duisternis gehuld is, ziet een groot licht”, staat er in de bijbel. Er is licht voor deze wereld. Niet die kleine lichtjes, zoals we die in onze kerstboom zien, nee een groot licht. Zie jij dat licht? misschien nu alleen nog aan het einde van de tunnel die ‘corona’ heet, of erger, die ‘faillisement’ heet, die ‘werkeloos’ heet? Als je dat al ziet. Dat is nog maar het begin van het licht wat de wereld verovert. Lees in de bijbel in Lucas 2 meer over deze gebeurtenis. Of kijk mee met onze online diensten.

Wil je hierover napraten, laat het ons weten via onze ‘hulpknop

Voorthuizen Zingt met Kerst

Voorthuizen zingt met Kerst.

Zingen jullie allemaal mee? 24 december 20:15!Zeker in deze tijden is het zo mooi als je op deze manier verbonden kunt zijn met elkaar en kan genieten van de prachtige muziek, samenzang en toch samen kerst vieren ondanks de afstand. Jezus, Licht van de wereld!#voorthuizenzingt #voorthuizenzingtmetkerst, NGK De Ontmoeting, GKVoorthuizen, Kerk aan het Plein, Hervormd Voorthuizen

Pagina 1 van 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén