Op 4 september mogen we weer iets bijzonders beleven in onze kleine gemeente, of beter gezegd kleine gemeenschap (pas in 2023 worden we echt een gemeente).

We hebben al verschillende doopdiensten gehad, altijd bijzonder om te zien hoe God kinderen meeneemt in de kerk. “Je hoort erbij, je bent mijn kind, ik zal als een vader voor je zorgen. En zit je in de penarie, weet dan dat ik je allang verlost heb, door Jezus te sturen. Geloof maar in mij; ik geef je daarvoor mijn Geest!”

We hebben al een doop en belijdenis gehad, hoe mooi is dat, als mensen op latere leeftijd zeggen: “Ik wil uw kind zijn, leven uit uw redding en wilt u mij daarbij helpen door mijn geloof te versterken in deze gemeente?” En dan de doop ontvangen als teken van God: “jij hoort bij mij!”

En nu dus een belijdenisdienst. Drie (in dit geval jonge) mensen willen datgene wat God hen bij hun doop heeft gezegd, beantwoorden met: “Heer hier ben ik, ik geloof. Dat zal niet altijd zonder problemen zijn, maar ik wil mijn leven in uw handen leggen, help mij om te geloven in deze moeilijke wereld.”

De dienst is natuurlijk feestelijk aangekleed met een bandje, (waar we echt blij mee zijn, want we kunnen dit als kleine gemeenschap niet elke week voor elkaar krijgen). De te zingen liederen zijn uitgekozen door de jongeren zelf, net als de tekst.

Bezoekers aan deze dienst worden van harte uitgenodigd voor de koffie met gebak na afloop. Als Kerk aan het Plein vinden we het belangrijk om ook in deze ’tweede helft’ iedereen te ontmoeten. Onze God is een God die mensen echt mens wil laten zijn, dat betekent ook als sociaal wezen, zoals de mens is geschapen. Daarom hoort het samen doorpraten en ontmoeten net zo bij onze dienst als het eerste stuk. Welkom.

Kun je de dienst niet bijwonen? Geen punt, we hebben een online opname tijdens de dienst. Klik hier