ONLINE:

U kunt deze diensten zonder reservering bezoeken. Wilt u veilig op 1,5 meter in deze dienst aanwezig zijn? Wij houden hiervoor ruimte vrij.
De diensten zijn ook online te volgen.


Er is weer bijbelklas tijdens de diensten (tot groep 4) . Ook is er weer crèche.

Diensten van onze moederkerken:
Luister en kijk mee naar de online-diensten van de moederkerken (beide diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur):

NGK de Ontmoeting
GKv Barneveld-Voorthuizen


Diensten Kerk aan het Plein

Zondag 24 oktober 2021 – 10.00 uur

voorganger: Jetze Baas

kijk online mee


Zondag 31 oktober 2021 – 10.00 uur – Viering Avondmaal

voorganger: ds. Henk van der Velde

kijk online mee

Na afloop bijpraten over de Kerk aan het Plein en aansluitend een maaltijd


Zondag 3 november 2021 – 19.30 uur – Dankdag voor gewas en arbeid

Dienst gezamenlijk met NGK de Ontmoeting

kijk online mee


Zondag 7 november 2021 – 10.00 uur

voorganger: Garrelt Wieske

kijk online mee