Kids

We vinden het heel belangrijk dat de kinderen tijdens de kerkdiensten een goede plek krijgen.

Voor kinderen tot 4 jaar is er kinderoppas waar ze onder leiding kunnen spelen en waar we ook Bijbelse peuterboekjes voorlezen.

Met de kinderen van groep 1 – 8 houden we bijbelklas. Daarvoor gebruiken we de methode Bijbelbasics.

Kinderen uit groep 1-4 luisteren elke week naar een Bijbelverhaal, waarna we een kleine verwerking maken. Kinderen uit groep 5-8 hebben een keer per twee weken bijbelklas (in de oneven weken). Wij behandelen hetzelfde onderwerp als de jongere kinderen, we doen daarnaast soms ook proefjes en praten samen na over het Bijbelverhaal.

De kinderoppas en de bijbelklas worden gehouden in gebouw Crescendo aan de overkant van het plein. Ouders die gebruik willen maken van de crèche  kunnen hun kind vanaf 9.45 uur hier brengen.

Na afloop van de preek ronden de leiders hun bijbelklas af. Zij lopen daarna samen met de kleinsten terug naar de kerk. Vaak is er in de kerk nog gelegenheid om, als ze dat willen, te vertellen wat ze hebben gedaan.

Jeugd

Beste ouders.

Begin dit jaar werd  ons gevraagd om het kinderwerk in onze gemeente te coördineren.
Dit vinden wij beiden leuk om te doen.
Wij hebben inmiddels in kaart gebracht hoeveel kinderen er zijn en in welke leeftijd.
Daarbij hebben we in kaart gebracht welke kinderen er bij welke activiteit betrokken zijn.
En we zijn in gesprek geweest met de ouderling van de GKV en de jeugdouderling van de NGK om de wensen vanuit beide Kerkenraden en die van Kerk aan het Plein op elkaar af te stemmen.
Er bleek voor de kinderen van 12-15 eigenlijk niets te zijn. Op dat moment kwamen Frank en Jenneke net met de vraag of zij met een Jongerenclub konden gaan starten.
Door het Corona virus is dat nog even stil blijven liggen. Maar dit gaat zeker starten.
Dirk en Thirza Koster

De jeugd leeft, net als iedereen, in een tijd waarin veel op ze af komt. De wereld is flitsend; informatie en kennis buitelen over elkaar heen. De sociale media staan elk moment aan hun telefoon te rammelen met de vraag om aandacht. Soms is de kerkdienst dan een oase van rust voor hen. Het gevaar is wél dat de kerkdienst een saai gebeuren gaat worden.  Dat de dienst niet interessant of relevant is voor de jongere; dat de dienst niet aansluit bij de beschreven wereld.

Daarom proberen we, in overleg met onze jongeren de dienst relevant en interessant te maken voor hen. Dit kan door gebruik van de beamer, die tijdens de preek ondersteuning bied met illustraties en dergelijke. Dit kan door hen een taak te geven in de dienst. (denk aan bijbelklas, oppas, beamer-bedienen, kosterschap etc.) Maar denk ook aan het voorbereiden van de dienst met de voorganger.

We willen het goede nieuws van God en zijn liefde en goedheid voor de jongere, op een manier overbrengen die past bij hen in deze tijd. Het goede nieuws is en blijft onveranderd, de vorm is van deze tijd.