Patrick ontvangt de zegen

Belijdenis – Doop – Avondmaal

Vanmorgen in de Kerk aan het Plein was het feest. Belijdenis en doop van Patrick én Avondmaal in één dienst!

Met een preek waarin Gods bijzondere weg met mensen indrukwekkend naar voren kwam! Via mensen bereikt God mensen!


De kinderen in de bijbelklas maakten een mooi kado voor Patrick over geloof, hoop en liefde.

29 september: Belijdenis en Kerkproeverij

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en binnen

Het was feest zondag: Belijdenisdienst en Kerkproeverij! Mooie dienst, opgeluisterd door mooie muziek en vooral ook een belangrijke oproep: Jezus zegt: volg mij. Dat betekent nogal wat!
We mochten veel gasten welkom heten.

We mochten ervaren wat de oproep van Jezus teweeg kan brengen. Belijdenis: het tegen God zeggen, hier ben ik, ik wil u volgen Heer. Help mij om uw kind te zijn!

We hebben familie begroet, we hebben vrienden mogen welkom heten in de kerk voor de belijdenis.

En we hebben gasten mogen begroeten. Fantastisch hoe God werkt, ook in de Kerk aan het Plein!

>>> dit is een verlaat bericht maar waard om te delen <<<

Visie

We hebben op de pagina ‘over ons’ een stuk toegevoegd over wie wij willen zijn. Onze zogenaamde visie. Hieraan willen we gehouden worden, hier willen we ons voor inzetten, hieraan kun je ons herkennen. Is het dan schokkend nieuw? Nee gelukkig niet. We zijn kerk van Christus en daarom willen we hem volgen. Dat doen vele kerken in Nederland. Wij proberen hierin een aanvulling te zijn voor Voorthuizen.

De visie hebben we opgesteld nadat we de bezoekers van de Kerk aan het Plein hebben gevraagd naar wat zij willen. Daarmee hebben we een gedragen identiteit, waarbij wij nog eens opmerken, dat onze echte identiteit niet gevormd wordt door wat wij willen, maar door wie God is.


Visie

‘Een bedrijf heeft een visie. Een kerk toch niet?’

De Kerk aan het Plein heeft een bepaald zicht op de werkelijkheid. Wij willen onszelf een spiegel voor kunnen houden en we willen graag aan u en jou laten zien wie we zijn. Daarom hebben wij een visie opgesteld.

Ons motto is:

Christus bij de mensen brengen, de mensen bij Christus brengen.

Dit houdt voor ons in:

De Kerk aan het Plein stelt Christus centraal  en neemt de Bijbel als uitgangspunt.

  • In de Kerk aan het Plein is ruimte voor iedereen om te groeien door Gods Geest.
  • We leven niet voor onszelf maar zijn ook missionair gericht en bewogen met de wereld.
  • Daarbij zijn we lokaal actief samen met alle gelovigen.
  • We zijn daarin eigentijds en veelkleurig qua uitstraling.
  • We vormen een hechte gemeenschap verbonden met onze kerkverbanden.

15 september – Startzondag

We zijn weer begonnen met een nieuw seizoen. Zondag 15 september hebben we dat seizoen geopend met onze startzondag. Deze startzondag hebben we gedankt voor wat we mochten beleven in het eerste jaar Kerk aan het Plein. We hebben gedankt voor de werking van de Geest van God in de harten van mensen. We hebben ook gedankt voor de grote hoeveelheden gasten die we mochten ontmoeten. Sommige van die gasten zijn zelfs blijven ‘hangen’. Zij zijn lid geworden van de Kerk aan het Plein.

We hebben stilgestaan bij wie wij zijn en hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de Kerk. Er is genoeg te doen. En je kunt vaak meer dan je denkt! Wat zou jij kunnen bijdragen aan de kerk?

Ook hebben we stilgestaan bij ons jaarthema: Lichaam van Christus. Wat betekent dat? En we hebben gesproken over de manier waarop we elkaar beter kunnen leren kennen in de kerk, maar ook hoe we God kunnen leren kennen. We willen het komende jaar daar aan werken. Dat doen we door middel van zogenaamde groeigroepen. Mensen die bij elkaar komen om na te denken over God. Wie is hij, en hoe kunnen wij zijn liefde leren en daarmee naar elkaar toe en naar de wereld toe treden? Op deze website komt hierover meer.

Kerkproeverij 28 en 29 september

in het weekeind van 28 en 29 september 2019 wordt weer de landelijke Kerkproeverij gehouden. Veel kerken in Nederland doen dan de deuren open om mensen de gelegenheid te geven om de kerk te proeven. Wat doen we eigenlijk en waarom doen we dat? Wie is dat dan, die Jezus waar wij het altijd over hebben. Wat gebeurt er in een kerkdienst. Uiteraard staan elke zondag onze deuren open en is iedere geïnteresseerde uitgenodigd.

Deze keer reserveren we een heel weekeind voor u/jou.

We willen iedere geïnteresseerde laten zien wat de kerk eigenlijk is. Meer dan een kerkdienst alleen.

Daarom hebben we voor u/jou van de beste ‘producten’ een interessant menu samengesteld. Komt u ook proeven?

Bij vragen kunt u/je altijd contact met ons opnemen: kerkproeverij@kerkaanhetplein.nl of via het contactformulier op onze website.

Feest in de kerk

Afgelopen weekeind was het feest in de kerk.

Eerst al omdat het kerkgebouw na de renovatie kon worden heropend.

De opening werd gedaan door onze broer dhr Moniharapon en onze kleine zusjes: Dieke Brons en Fien Gerritsen.

Zondag hebben we feest gehad in de kerk, omdat Jop werd gedoopt. Wat een feest om zo met z’n allen te vieren. We hadden veel gasten die het met ons mee vierden. We begonnen met: welkom in Gods huis. Een lied waarin we elkaar en alle gasten welkom heetten. Van welke komaf, met welke achtergrond ook, ieder is welkom. Kom erbij!

In de dienst stonden we stil bij: Keuzes maken. God vraagt om te kiezen. Durf jij te kiezen om hem te dienen. Of laat je je liever afleiden door andere dingen, zoals geld, luxe en schoonheid waar iedereen in de wereld achteraan loopt?

We vierden ook dat de Kerk aan het Plein, precies een jaar geleden mocht starten. We hebben veel gasten ontmoet, we hebben veel samen gedaan, veel kerkdiensten gevierd, veel onder de indruk geraakt van God, veel bijzondere ontmoetingen meegemaakt. Veel samen koffie gedronken en veel samen gegeten. Alle reden om God te danken en om feest te vieren. Hij heeft ons dit gegeven. We willen doorgaan met een bron van liefde en van zegen te zijn met onze gemeente. God, de bron van levend water leidt ons en stroomt via ons naar buiten.

Pinksteren in de nieuwe kerk

We zijn weer twee weken in de nieuwe (gerenoveerde) kerk. Ja het voelt echt als nieuw. Maar het is toch echt dezelfde kerk. Wat is die mooi geworden! Nog niet alles is klaar, maar dat komt allemaal wel goed. We kunnen in deze nieuwe situatie echt weer verder gaan bouwen aan eigentijdse erediensten. En een voorbeeld daarvan hadden we afgelopen zondag op 1e Pinksterdag.

We hadden weer een zogenaamde dubbele dienst. Eerst in de kerk een eredienst aan God. Zijn Geest kwam naar ons en wil ons vullen. Veel zingen en een mooie overdenking vormden de hoofdingrediënten van deze dienst. Maar ook de tweede ‘helft’ van de dienst was bemoedigend. We hebben heerlijk met zijn allen koffie gedronken en een maaltijd gehad. Veel en mooie ontmoetingen op het plein. En af en toe toch ook even naar binnen om te genieten van de prachtige keuken, kerkzaal en alles wat er nog meer te genieten was. Een mooie klus met een goed resultaat en door de fantastische samenwerking ook gewoon binnen de tijd voor elkaar. Dank aan de Commissie van gebouwenbeheer van de NGK de Ontmoeting, de aannemer, de schoonmakers etc.

Binnenkort komt de opening. Dan is iedereen welkom om ook even een blik in de kerk te werpen. En de sfeer te proeven.

Avondmaal – laatste zondag in Odulf

“Proef en geniet de goedheid van de Heer.” Die woorden vormden het thema van de avondmaalsdienst in de Kerk aan het Plein. Vandaag werd het nieuwe (eigen) avondmaalsstel in gebruik genomen. Een mooie dienst waarin lief en leed gedeeld werden en samen aan de tafel bij de Heer gebracht. -in de broodschaal de tekst –

Met deze dienst namen we gelijk afscheid van Odulf. Vanaf 2 juni komen we weer bijeen in ons ‘eigen’ kerkgebouw.

Weer terug naar het Plein

We hebben een goede tijd gehad in Odulf. Gastvrijheid van onze katholieke broeders en zusters was heel groot. Niets was te veel, alles was goed.

Maar zoals bij elke visite, of wilt u het noemen logeerpartij, is er een tijd van komen en van gaan. En dat gaat we dan ook doen. op 2 juni pakken we ons boeltje weer op en vertrekken we weer naar het Plein. We hopen u daar allen weer te ontmoeten. Welkom. In de kerkdienst en/of tijdens de koffie.

We bedanken de koster en beheerders en de broeders en zusters van Odulf hartelijk voor de afgelopen twee maanden. Gods zegen gewenst!

Tijdelijk vanuit Odulf

Geplaatst op 2 april 2019

Hoe mooi was de dienst afgelopen zondag in kerkgebouw Odulf. Wat een bijzondere entourage voor een Protestantse dienst. Maar ook, wat bijzonder, dat we de gesprekken hierover gewoon met elkaar konden voeren.

Begeleid door de koster van Odulf, hebben de kosters van Kerk aan het Plein alles klaargezet en konden we de dienst zonder problemen houden.

We hebben deze dienst veel gasten mogen ontmoeten en begroeten. De kerk zat vol met 150 mensen, vaste bezoekers en gasten.

Het thema van de dienst: genade! was uitgewerkt aan de hand van de vergelijking van Judas Iskariot en de vrouw (Maria) die een zondares was en Jezus besprenkelde met de duurste olie die je in de wereld kunt krijgen. De indringende vraag werd gesteld: “Ik toch niet, Heer” Met wie wil jij jezelf vergelijken? Met Judas, die vooraan zat bij het onderwijs van de beste predikant, die de wereld ooit gekend heeft. Maar toch koos voor een weg zonder hem, of met Maria, die veel zonden had gedaan, en eigenlijk helemaal niet bij Jezus mocht komen, maar met alles wat zij bezat een flesje olie kocht (denk je eens in, voor een heel jaarsalaris!) en dat leeggoot over Jezus. Waar sta jij? Kun je leven met jezelf? Wat heb jij nodig? Wat geef jij? Vragen om eens goed over door te denken.

Pagina 2 van 3

Samenwerking NGK De Ontmoeting & GKV de Burcht