Kom op 4 april kennismaken met de Kerk aan het Plein!

Sinds 2018 zijn wij enthousiast Kerk aan het Plein. Een kerk midden in het centrum van Voorthuizen.
Maar wie zijn wij eigenlijk en wat doen wij eigenlijk?
Wij organiseren dinsdag 4 april van 19.30 – 20.30 uur een open avond voor belangstellenden. Iedereen is daarbij welkom. De koffie staat klaar.

Kerstdienst met het hele gezin

Op 25 december om 10.00 uur houden wij onze jaarlijkse kerstdienst voor het gezin. Iedereen, van jong tot oud, is welkom. Er is muziek, zang, een kerstverhaal, bijbellezing, gebed en een overdenking.

Mocht je de kleinste kinderen toch liever bij de oppas hebben, dan is daar gelegenheid voor.

Belijdenis doen

Op 4 september mogen we weer iets bijzonders beleven in onze kleine gemeente, of beter gezegd kleine gemeenschap (pas in 2023 worden we echt een gemeente).

We hebben al verschillende doopdiensten gehad, altijd bijzonder om te zien hoe God kinderen meeneemt in de kerk. “Je hoort erbij, je bent mijn kind, ik zal als een vader voor je zorgen. En zit je in de penarie, weet dan dat ik je allang verlost heb, door Jezus te sturen. Geloof maar in mij; ik geef je daarvoor mijn Geest!”

We hebben al een doop en belijdenis gehad, hoe mooi is dat, als mensen op latere leeftijd zeggen: “Ik wil uw kind zijn, leven uit uw redding en wilt u mij daarbij helpen door mijn geloof te versterken in deze gemeente?” En dan de doop ontvangen als teken van God: “jij hoort bij mij!”

En nu dus een belijdenisdienst. Drie (in dit geval jonge) mensen willen datgene wat God hen bij hun doop heeft gezegd, beantwoorden met: “Heer hier ben ik, ik geloof. Dat zal niet altijd zonder problemen zijn, maar ik wil mijn leven in uw handen leggen, help mij om te geloven in deze moeilijke wereld.”

De dienst is natuurlijk feestelijk aangekleed met een bandje, (waar we echt blij mee zijn, want we kunnen dit als kleine gemeenschap niet elke week voor elkaar krijgen). De te zingen liederen zijn uitgekozen door de jongeren zelf, net als de tekst.

Bezoekers aan deze dienst worden van harte uitgenodigd voor de koffie met gebak na afloop. Als Kerk aan het Plein vinden we het belangrijk om ook in deze ’tweede helft’ iedereen te ontmoeten. Onze God is een God die mensen echt mens wil laten zijn, dat betekent ook als sociaal wezen, zoals de mens is geschapen. Daarom hoort het samen doorpraten en ontmoeten net zo bij onze dienst als het eerste stuk. Welkom.

Kun je de dienst niet bijwonen? Geen punt, we hebben een online opname tijdens de dienst. Klik hier

Eerste doop na corona lockdowns

Wat een mooie dienst gisteren! We mochten meekijken hoe Noek officieel mocht worden toegevoegd aan de familie van onze Heer. Een kerk afgeladen vol met mensen, die daar graag bij wilden zijn!

Familie

Familie, dat was het onderwerp. Je zoekt ze niet uit, je hebt ze. Je kunt er goed mee omgaan, of misschien wat minder toch blijft het familie. Vrienden zoek je uit. Die komen en gaan. Familie niet.

We stonden stil in de dienst bij onze familie. De familie die we hebben gekregen omdat Jezus zichzelf onze broer noemt. En hij noemt ons zijn broers en zussen. Dan ben je er voor elkaar. Dan ben je er als een lid van je familie ziek is, vanwege zijn geloof vervolgd wordt (want dat gebeurt in deze wereld) als een familielid in het geheim moet geloven. Dan ben je er voor ze. Dan bid je voor ze. Want dat is zo belangrijk. Om de nood en onrecht in je familie met Vader te delen. Op deze zondag van de vervolgde kerk hebben we dat gedaan. De mensen bij God gebracht, die niet zo makkelijk als wij bij elkaar kunnen komen. Zelfs niet als corona naar de achtergrond is verdwenen, kunnen zij niet hun diensten weer in het openbaar oppakken.

Doop

We hebben als familie samen Noek mogen laten dopen. Ons jongste zusje. Kindje van twee ouders in onze gemeente. Ook een broer en een zus van ons. En daarom konden we ook samen zeggen: ja wij willen jullie helpen om haar op te voeden.

De bloemen deze dienst gaven we weg. Aan mensen die flinke zorgen hebben in hun jonge gezin. Ze zijn geen lid van onze kerk. Ze hebben veel zorgen. Het gaat om hun zoontje, wat ernstig ziek is en ziekenhuis in en uit gaat. Dan heb je wel een opstekertje nodig als ouders. Dan bidden wij voor je. Om kracht en sterkte. Dan willen we laten zien. Je staat er niet alleen voor. We bidden voor je of God naast je wil staan.

Vanaf zondag 27 februari – open

We zijn blij, dat we vanaf zondag 27 februari geen beperkende maatregelen meer hebben in de kerk. Geen mondkapjes meer, geen afstand meer (tenzij je daar behoefte aan hebt).

De besmettingscijfers gaan met flinke stappen naar beneden. We krijgen weer lucht. De lockdown is eigenlijk zo goed als voorbij. Dus mogen we weer naar de kerk, zonder te reserveren. We kunnen daar weer vrij lopen. Geen mondkapjes meer bij het verplaatsen. We hopen dat iedereen, die dat kan weer zal komen!

Na afloop van de dienst is er koffie met een extra lekker koekje of gebak. Ontmoeting, dat wat voor de Kerk aan het Plein zo belangrijk is. Het kan weer. Binnen en (zoals het er nu uitziet vanwege het weer) ook weer buiten.

Voor de mensen die daar behoefte aan hebben willen we graag wel nog een vak (rechts achterin) open houden voor 1,5 meter. Daar kunnen mensen die zich niet zo veilig voelen in grote mensenmassa’s plaatsnemen. Want we willen iedereen een plaats bieden. Mocht je het echt nog te onveilig vinden om in de kerk te komen, dan is het altijd nog mogelijk om de dienst live mee te maken. via ons youtubekanaal.

Dienst 12 december – Vol verwachting leven – Jetze Baas

We leven in een bijzondere tijd. Veel mensen voelen zich somber, omdat het allemaal zo uitzichtloos lijkt. Weer die akelige Corona die oprukt. Een nieuwe variant die nog besmettelijker lijkt dan de vorige. En dan al die maatregelen erbij: afstand houden, mondkapje voor, weer geen kerkdiensten bij kunnen wonen, geen training na 5 uur, sociale contacten tot een minimum beperken, de onmenselijk hoge druk in de zorg…. Het maakt het leven voor veel mensen moeilijk en lastig. En dan vieren wij advent. Het feest van vol verwachting uitzien. Maar waar wachten we op? En we wachten al zo lang!
Hoe kunnen wij als kerkmensen in deze tijd hoopvol leven?
Zondagmorgen gaan we daar over nadenken in de dienst van de Kerk aan het plein. De tekst komt uit Lukas 1: 26 – 38, de aankondiging bij Maria. We kijken naar wat God doet en de reactie van Maria daarop. Wat kunnen wij ervan meenemen?
De dienst begint om 10:00 uur en is vanaf die tijd ook live te volgen via onze livestream

Corona update november 2021

Dachten we dan eindelijk af te zijn van de periode van hoge besmettingscijfers en veel ziekenhuisopnames en daar gaan we weer. Opnieuw moeten we, als een Echternacher Processie, een paar stappen terug nadat we dachten weer vol op vooruit te kunnen.

Hoewel de ziekenhuisopname-cijfers flink lager zijn (procentueel) dan in het voorgaande jaar, moeten we toch weer goed opletten, dat we elkaar niet teveel besmetten. Want dat heeft zijn impact op de cijfers in ziekenhuizen en in het bijzonder op de IC’s.

Daarom hebben we afgesproken om de richtlijnen van de CIO en het Steunpunt Kerkwerk te volgen. Zij zijn adviserend aan de grotere kerken in Nederland.

Het belangrijkste vanaf zondag 7 november is dat we:

  • De mondkapjes weer verplichten voor het verplaatsen in de kerk.
  • Verplaatsingen van mensen zo veel mogelijk beperken
  • Iedereen nogmaals wijzen op de hygiënemaatregelen rondom hoesten, handen schudden, thuis blijven en testen
  • In het gebouw het uiterste doen qua ventilatie (houd er dus rekening mee, als u ons wilt bezoeken, dat het koud(er dan normaal) kan zijn)

Verder vragen we met nadruk:

  • Dat iedereen zijn handen ontsmet bij binnenkomst
  • Dat je het vak rechts (van achteren af) beschikbaar houdt voor mensen die op 1,5 meter willen zitten, omdat ze zich daar veiliger voelen, of omdat zij bijvoorbeeld met mensen werken die kwetsbaar zijn
  • Dat iedereen die corona-achtige klachten heeft thuis blijft en zich laat testen.

De diensten blijven online te volgen via ons youtube-kanaal.

Crèche en bijbelklas gaan gewoon door, zoals we dat gewend waren.

De koffie na afloop van de dienst doen we alleen, als er de mogelijkheid is om buiten te staan, zodat we voorkomen, dat we teveel op elkaar gepakt moeten staan. (dus bij regen geen koffie)

Het advies van de overheid is: houd 1,5 meter afstand. Mocht je willen komen wil je dat bij het verplaatsen zoveel mogelijk naleven?!

Kerkdienst en versoepelingen

Vanaf 25 september gaan er weer een heel aantal versoepelingen in. De meest in het oog springende is wel, dat de 1,5 meter richtlijn vervalt.

Wat doen wij daarmee als Kerk aan het Plein?
Wij nemen aan de ene kant onze verantwoordelijkheid. Aan de andere kant willen we vooral ook onze bezoekers wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij kunnen die niet overnemen.

Geen reservering meer
Vanaf 26 september hoeft u niet meer te reserveren voor een plaats in de kerk. We houden voor u ook geen 1,5 meter meer aan. U kunt gewoon weer bij elkaar zitten.
Wat wij extra willen benadrukken is, dat we u vragen vooral heel verantwoordelijk om te gaan met de medebezoekers.

Wij willen niet overgaan tot ’testen voor toegang’. We zijn voor vaccinatie, als middel wat onze God ons geeft. Maar wij willen en kunnen niemand verplichten of dwingen zich te laten vaccineren of gevaccineerd te zijn. Wij zoeken naar verbinding, met elkaar en met onze God. Juist dat is het doel waarom we naar de kerk komen. Voel u en voel je daarom vooral welkom

Wel 1,5 meter ? Graag even reserveren
Wilt u, vanwege uw veiligheid graag op 1,5 meter van elkaar blijven in de kerk. Dan bieden we u daarvoor de mogelijkheid. We houden een deel van de kerk hiervoor vrij.

Crèche en Bijbelklas
We is weer bijbelklas en crèche. Kinderen voor de crèche kunnen vooraf aan de dienst worden gebracht bij Crescendo. Kinderen voor de Bijbelklas kunnen gewoon mee de kerk in. Zij worden tijdens de dienst in de gelegenheid gesteld om naar de bijbelklas te gaan. De bijbelklas is voorlopig tot groep 4. Oudere kinderen kunnen tijdens de dienst een werkblad krijgen, die ze mogen invullen, inkleuren etc.

Belangrijk
We zijn ons bewust dat deze stap spanning bij mensen teweeg kan brengen. We kunnen ook niet alle situaties overzien. Blijf er niet mee rondlopen. gebruik de helpknop op onze website. Of mail naar contact@kerkaanhetplein.nl.

We blijven de diensten ook online uitzenden via ons Youtube kanaal.

Verantwoordelijkheid
Wij willen iedereen nogmaals wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen die niet dragen voor iedereen. Neem uw/jouw verantwoordelijkheid en kom niet naar de dienst, als u/je het niet vertrouwd vindt (laat het ons eventueel ook weten)
Kom NIET naar de dienst als je/u last hebt van verschijnselen, die lijken op Corona. Blijf dan thuis en laat je/u testen. Kom NIET naar de dienst als je/U Corona hebt of in quarantaine moet. Door de versoepelingen wordt er weer meer beroep gedaan op uw persoonlijke verantwoordelijkheid.

God Dank! Aan Hem de eer
Laten we God vooral ook danken, dat we na een periode van maatregelen, langzaam maar zeker meer kunnen doen samen. God heeft ons bewaard en ook tot nu toe geleid zodat dit al weer mogelijk is.

Ook 22 en 29 augustus diensten buiten

We gaan nog even door met de diensten.

We hebben dit besloten, nadat we de voor- en de nadelen op een rijtje gezet hebben.

Al we in de kerk zouden samenkomen, dan:

  • Kunnen we ‘maar’ 45 tot 50 mensen live begroeten. De rest zou weer in de thuis woonkamer mee moeten doen
  • Kunnen we geen ontmoeting na afloop doen
  • Zullen we minder gasten ontmoeten, (die hebben – zo horen wij steeds – toch het gevoel, dat eigen leden eerste keuze hebben)

Daarom hebben we besloten, dat we toch voor de openlucht gaan. Daarmee beseffen we wel, dat mensen thuis nog steeds niet online mee kunnen kijken met de dienst van de Kerk aan het Plein. Dat is een nadeel. We kijken nog of we voor de komende twee diensten, toch nog opname kunnen regelen. Al is het maar met 1 camera.

De eerste openluchtdienst

De dag begon voor een enkeling al vroeg. Sommigen, beginnen altijd al vroeg, zeker op een boerderij waar altijd wel wat te doen is. Om 9.15 uur stonden de eerst mensen al in het weiland. Muziekinstrumenten werden uitgepakt. Geluidsinstallatie aangesloten. De keuze om de dienst door te laten gaan was niet moeilijk. Mogelijk vanmiddag regen, maar vanmorgen blijft het gewoon droog. Dat zag er eerst niet zo uit. Maar op het moment was het zelfs af en toe zonnig.

De eerste stoelen werden neergezet. Stoelen voor de muzikanten, stoelen voor de voorganger en ouderling van dienst. Stoelen voor eventuele gasten. Een stoel voor de geluidsman.

En zo kon de opbouw en de geluidscheck plaatsvinden. Vanwege afspraken met de gemeente kon het eerste geluid worden gechecked om 9.30 uur.

Al vrij vlot stroomden de bezoekers toe, met de fiets, met de auto. Er ontstond zelfs even een file op het erf. Maar de routegeleiders, coronateam en kosters hadden de zaken goed voor elkaar zodat alles vlekkeloos verliep.

We hielden rekening met zo’n 20 mensen, misschien wel 30. Maar de toestroom hield niet op. Bezoekers die we al een hele tijd niet hadden gezien. Bezoekers die eindelijk  de mogelijkheid vonden om veilig te kunnen komen. Maar ook gasten, buren, mensen die van horen zeggen hadden, dat er een dienst was in de open lucht. Mooi om zoveel mensen te zien. Mooi ook om zo een kerkdienst te kunnen houden. Snel gerekend met zo’n 60 mensen is dat voor de eerste keer een mooie opkomst. Wat mooi om elkaar soms na heel lange tijd weer te kunnen zien en spreken!

Het thema van de dienst sloot er mooi bij aan: Zingen! Zingen kan uit volle borst, hier buiten vormt dat geen probleem. En dan is het mooi om eens stil te staan bij het zingen. Wat is de betekenis van zingen in onze relatie tot elkaar, tot God en tot onszelf? Mooi om dan ook de bijbehorende liederen te laten juichen met band en samenzang.

En toen… begon het te regenen. Eerst een paar druppels. Maar al snel gestage miezer. Ook daarin zag je dat we met elkaar echt gemotiveerd waren om samen dienstbaar te zijn. Van alle kanten kwamen paraplu’s. Oei, de geluidsapparatuur? Want daar moet je geen waterschade aan krijgen. In no time hingen allerlei hoezen en zakken over luidsprekers, microfoons, stekkerdozen. Van alle kanten kwam er wel iets aan. Voorganger ds Wilmer Blijdorp kon met een paraplu verder met de preek.

En hoewel het zingen steeds meer ’singing in the rain’ geworden was, was ook dat, zelfs a-capella mooi om samen mee te maken: Voor elkaar, voor God en voor onszelf: Dank aan God.

Na afloop van de dienst was ‘het geluid’ met een paar extra handen snel opgeruimd. Voor de geluidsman nog wel even wat extra werk, om alles te drogen.

De ontmoeting met koffie was voor deze keer in de koeienstal. Ontmoeting; een belangrijk element, waar we als Kerk aan het Plein veel waarde aan hechten. En wat we juist in dat afgelopen jaar zo gemist hebben. Er werd flink gebruik van gemaakt.

Na afloop is het mooi om zoveel positieve reacties te krijgen (mondeling, via mail en appjes) en natuurlijk ook om te zien hoe we dingen de volgende keer nog beter kunnen doen.

En die volgende keer is al weer snel. Komende zondag 18 juli om 10.00 uur.

Pagina 2 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén