De dag begon voor een enkeling al vroeg. Sommigen, beginnen altijd al vroeg, zeker op een boerderij waar altijd wel wat te doen is. Om 9.15 uur stonden de eerst mensen al in het weiland. Muziekinstrumenten werden uitgepakt. Geluidsinstallatie aangesloten. De keuze om de dienst door te laten gaan was niet moeilijk. Mogelijk vanmiddag regen, maar vanmorgen blijft het gewoon droog. Dat zag er eerst niet zo uit. Maar op het moment was het zelfs af en toe zonnig.

De eerste stoelen werden neergezet. Stoelen voor de muzikanten, stoelen voor de voorganger en ouderling van dienst. Stoelen voor eventuele gasten. Een stoel voor de geluidsman.

En zo kon de opbouw en de geluidscheck plaatsvinden. Vanwege afspraken met de gemeente kon het eerste geluid worden gechecked om 9.30 uur.

Al vrij vlot stroomden de bezoekers toe, met de fiets, met de auto. Er ontstond zelfs even een file op het erf. Maar de routegeleiders, coronateam en kosters hadden de zaken goed voor elkaar zodat alles vlekkeloos verliep.

We hielden rekening met zo’n 20 mensen, misschien wel 30. Maar de toestroom hield niet op. Bezoekers die we al een hele tijd niet hadden gezien. Bezoekers die eindelijk  de mogelijkheid vonden om veilig te kunnen komen. Maar ook gasten, buren, mensen die van horen zeggen hadden, dat er een dienst was in de open lucht. Mooi om zoveel mensen te zien. Mooi ook om zo een kerkdienst te kunnen houden. Snel gerekend met zo’n 60 mensen is dat voor de eerste keer een mooie opkomst. Wat mooi om elkaar soms na heel lange tijd weer te kunnen zien en spreken!

Het thema van de dienst sloot er mooi bij aan: Zingen! Zingen kan uit volle borst, hier buiten vormt dat geen probleem. En dan is het mooi om eens stil te staan bij het zingen. Wat is de betekenis van zingen in onze relatie tot elkaar, tot God en tot onszelf? Mooi om dan ook de bijbehorende liederen te laten juichen met band en samenzang.

En toen… begon het te regenen. Eerst een paar druppels. Maar al snel gestage miezer. Ook daarin zag je dat we met elkaar echt gemotiveerd waren om samen dienstbaar te zijn. Van alle kanten kwamen paraplu’s. Oei, de geluidsapparatuur? Want daar moet je geen waterschade aan krijgen. In no time hingen allerlei hoezen en zakken over luidsprekers, microfoons, stekkerdozen. Van alle kanten kwam er wel iets aan. Voorganger ds Wilmer Blijdorp kon met een paraplu verder met de preek.

En hoewel het zingen steeds meer ’singing in the rain’ geworden was, was ook dat, zelfs a-capella mooi om samen mee te maken: Voor elkaar, voor God en voor onszelf: Dank aan God.

Na afloop van de dienst was ‘het geluid’ met een paar extra handen snel opgeruimd. Voor de geluidsman nog wel even wat extra werk, om alles te drogen.

De ontmoeting met koffie was voor deze keer in de koeienstal. Ontmoeting; een belangrijk element, waar we als Kerk aan het Plein veel waarde aan hechten. En wat we juist in dat afgelopen jaar zo gemist hebben. Er werd flink gebruik van gemaakt.

Na afloop is het mooi om zoveel positieve reacties te krijgen (mondeling, via mail en appjes) en natuurlijk ook om te zien hoe we dingen de volgende keer nog beter kunnen doen.

En die volgende keer is al weer snel. Komende zondag 18 juli om 10.00 uur.