Vanaf 25 september gaan er weer een heel aantal versoepelingen in. De meest in het oog springende is wel, dat de 1,5 meter richtlijn vervalt.

Wat doen wij daarmee als Kerk aan het Plein?
Wij nemen aan de ene kant onze verantwoordelijkheid. Aan de andere kant willen we vooral ook onze bezoekers wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij kunnen die niet overnemen.

Geen reservering meer
Vanaf 26 september hoeft u niet meer te reserveren voor een plaats in de kerk. We houden voor u ook geen 1,5 meter meer aan. U kunt gewoon weer bij elkaar zitten.
Wat wij extra willen benadrukken is, dat we u vragen vooral heel verantwoordelijk om te gaan met de medebezoekers.

Wij willen niet overgaan tot ’testen voor toegang’. We zijn voor vaccinatie, als middel wat onze God ons geeft. Maar wij willen en kunnen niemand verplichten of dwingen zich te laten vaccineren of gevaccineerd te zijn. Wij zoeken naar verbinding, met elkaar en met onze God. Juist dat is het doel waarom we naar de kerk komen. Voel u en voel je daarom vooral welkom

Wel 1,5 meter ? Graag even reserveren
Wilt u, vanwege uw veiligheid graag op 1,5 meter van elkaar blijven in de kerk. Dan bieden we u daarvoor de mogelijkheid. We houden een deel van de kerk hiervoor vrij.

Crèche en Bijbelklas
We is weer bijbelklas en crèche. Kinderen voor de crèche kunnen vooraf aan de dienst worden gebracht bij Crescendo. Kinderen voor de Bijbelklas kunnen gewoon mee de kerk in. Zij worden tijdens de dienst in de gelegenheid gesteld om naar de bijbelklas te gaan. De bijbelklas is voorlopig tot groep 4. Oudere kinderen kunnen tijdens de dienst een werkblad krijgen, die ze mogen invullen, inkleuren etc.

Belangrijk
We zijn ons bewust dat deze stap spanning bij mensen teweeg kan brengen. We kunnen ook niet alle situaties overzien. Blijf er niet mee rondlopen. gebruik de helpknop op onze website. Of mail naar contact@kerkaanhetplein.nl.

We blijven de diensten ook online uitzenden via ons Youtube kanaal.

Verantwoordelijkheid
Wij willen iedereen nogmaals wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen die niet dragen voor iedereen. Neem uw/jouw verantwoordelijkheid en kom niet naar de dienst, als u/je het niet vertrouwd vindt (laat het ons eventueel ook weten)
Kom NIET naar de dienst als je/u last hebt van verschijnselen, die lijken op Corona. Blijf dan thuis en laat je/u testen. Kom NIET naar de dienst als je/U Corona hebt of in quarantaine moet. Door de versoepelingen wordt er weer meer beroep gedaan op uw persoonlijke verantwoordelijkheid.

God Dank! Aan Hem de eer
Laten we God vooral ook danken, dat we na een periode van maatregelen, langzaam maar zeker meer kunnen doen samen. God heeft ons bewaard en ook tot nu toe geleid zodat dit al weer mogelijk is.