Wij zijn de Kerk aan het Plein. We zijn een gewone kerk, met een bijzondere samenstelling. En toch zijn we niet veel anders dan andere kerken.

De Bijbel is voor ons het uitgangspunt. In onze diensten en in ons omgaan met elkaar vertalen we de woorden van de Bijbel, als woorden van God, naar deze tijd. Daarbij is en blijft ‘gereformeerd’ zijn ons uitgangspunt. Wij zijn lokaal aanwezig waardoor de drempel om eens bij ons binnen te komen lager wordt. Wij zetten onze identiteit niet voorop, maar laten deze groeien, geleid door Gods Geest, vanuit ons samenzijn.


Visie

De Kerk aan het Plein heeft een bepaald zicht op de werkelijkheid. Wij willen onszelf een spiegel voor kunnen houden en graag aan u en jou laten zien wie we zijn. Daarom hebben wij een visie opgesteld. Je kunt zeggen, ‘onze identiteit’.

Ons motto is:

Christus bij de mensen brengen, de mensen bij Christus brengen.

Dit houdt voor ons in:

De Kerk aan het Plein stelt Christus centraal  en neemt de Bijbel als uitgangspunt.

  • In de Kerk aan het Plein is ruimte voor iedereen om te groeien door Gods Geest.
  • We leven niet voor onszelf maar zijn ook missionair gericht en bewogen met de wereld.
  • Daarbij zijn we lokaal actief samen met alle gelovigen.
  • We zijn daarin eigentijds en veelkleurig qua uitstraling.
  • We vormen een hechte gemeenschap verbonden met onze kerkverbanden.

De Kerk aan het Plein is op 7 januari 2024 verzelfstandigd als Nederlandse Gereformeerde Kerk in Voorthuizen. We mogen steeds meer gasten ontmoeten, daar zijn we blij om en verrast over. Klik hier voor meer over de weg die God met ons gaat.

Link naar de andere NGK-kerken: