Wat ooit niet goed ging in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Waar ooit mensen elkaar niet meer opzochten aan de voet van het kruis. Wat er ooit toe leidde, dat er twee kerken, die eigenlijk voor 90% op elkaar leken naast elkaar bestonden, de Nederland-Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

Dát werd afgelopen zondag gelijmd. En zo makkelijk als je zoiets opschrijft, zo makkelijk ging het niet. Het heeft meer dan 50 jaar geduurd. Maar wat een feest hebben we gehad in de kerk. Omdat wij er blij mee zijn. Fouten zijn hersteld, omdat er vergeving is voor mensen die het niet goed gedaan hebben. Omdat breuken geheeld konden worden.

Het nieuwe logo van de NGK. De ondertitel: ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld” stond centraal in de dienst

We vierden het op zondag 14 mei met een feestelijke dienst. De dienst is helemaal terug te kijken op onze stream.
Het was een dienst, die startte met een bijdrage, voorgelezen door onze voorganger ds Atze Buursema, hoe het geweest is in een gezin, waar vader, als dominee, niet meer mocht preken in de kerk. En waar hij zijn getuigenis gaf, dat hij erin geloofde, dat God het onrecht weg zou doen, wat er aan mensen is aangedaan.

We vierden met de kinderen, dat het nieuws van Jezus veel beter kan worden doorgegeven als je dat samen doet. Ballonnen, in de vorm van hartjes als feestelijke aankleding gingen door de kerk.

We vierden de eenwording, die in onze Kerk aan het Plein vijf jaar geleden al mocht starten, met de viering van het Avondmaal. Samen, een maaltijd van eenheid in onze Heer Jezus Christus.

We vierden het door het spelen van het kennismakingsspel. Samen in de kerk. Op een ontspannen manier elkaar beter leren kennen. En wat een verrassing, dat bijna de helft van de gemeente de laatste minder dan twee jaar bij ons gekomen is. En nog zeker een 20% die nog minder dan 5 jaar bij ons in de gemeente is. Hoe mooi dat de mensen die er vanaf het begin bij waren een bemoedigend applaus gaf aan de nieuwe leden. Samen verder.

En we vierden de eenwording met een maaltijd. Want wat is er beter om met elkaar in gesprek te gaan, dan door samen te eten. Het avondmaal is niet voor niets door Jezus gekozen als symbool van zijn redding voor ons.

Wat een feest om zo samen te zijn, en wat een genade van God dat we dat samen kónden doen, binnen én buiten, op een prachtige zonnige dag.

NB: Op 1 januari worden wij zelfstandig binnen Nederlandse Gereformeerde Kerk. Tot die tijd blijven wij nog kerk onder de verantwoordelijkheid van de beide moederkerken in Barneveld.