Afgelopen zondag (8 oktober) hebben we tijdens onze Pleinochtend als gemeente gesproken over een ‘beroep’ wat we willen doen op dominee Atze Buursema voor onze gemeente.
Op dit moment is Atze Buursema, dominee bij onze moederkerk de NGK de Burcht. En omdat hij dominee is bij die gemeente, is hij één van de mensen die nauw betrokken is bij de opstart van de Kerk aan het Plein.

Als gemeente hebben we zondag besloten, dat we graag, ook na de verzelfstandiging van de Kerk aan het Plein verder willen met Atze Buursema. De beste manier om dit te doen is hem te beroepen voor 30% van zijn werkzaamheden. Op die manier kan hij echt als onze ‘eigen dominee’ werken in de Kerk aan het Plein en blijven meedenken en doen met ons, in de komende fase waarin we zelfstandig kerk zijn.

Daarom hebben we een officieel beroep op Atze uitgebracht voor 30%. We zijn blij, dat we dat financieel kunnen doen, als startende kerk en dat we dit met z’n allen ook willen doen. Dat werd door de gemeente onderstreept met een hartelijk applaus afgelopen zondag.

We hopen, dat Atze dit beroep wat op hem gedaan wordt, ook van harte zal aanvaarden.