Zondag 14 april zijn drie ouderlingen en een diaken bevestigd in hun ambtstermijn voor vier jaar. De dienst werd geleid door Wilmer Blijdorp, voorganger van onze zustergemeente “de Burcht” uit Barneveld.
“Wat een mazzelaar ben je als je in deze speciale taak mag worden aangesteld”, zo luidden de woorden tijdens de preek, die ging over het mogen hebben van idealen in deze wereld, omdat dat Gods bedoeling is met ons. Iedereen heeft een taak maar deze mensen in het bijzonder om bij te mogen dragen aan de harmonie in de kerk en vanuit de kerk in de samenleving, die vaak bikkelhard is en veel teleurstelling te weeg brengt. Een ideaal brengen in een niet ideale wereld, waarmee we als kerk steeds geconfronteerd worden.
Een mooie dienst, met een mooie blik op de toekomst van de kerk.