We hebben er met veel mensen naartoe gewerkt. En nu is het dan zover: Kerk aan het Plein is zelfstandig per 7 januari 2024. Wat een bijzonder moment! En wat een bijzondere gebeurtenis. Hoeveel kerken sluiten niet, vanwege te weinig betrokken bezoekers? Hoeveel kerken zijn niet gefuseerd, waardoor twee kerken verder gaan als één kerk.

Twee kerken worden drie kerken
En nu gebeurt dus het omgekeerde: twee kerken worden drie kerken! En niet vanwege onenigheid of niet-meer-met-elkaar-door-een-deur kunnen, maar gewoon omdat we dat als alle drie de kerken zo willen.
We hebben deze verzelfstandiging gevierd met een open Kerk op zaterdag. Een gelegenheid voor iedereen die dat wilde om binnen in de kerk te kijken. Er was een speurtocht, er waren poffertjes, warme chocolademelk, koffie thee en limonade. Er was gelegenheid voor een goed gesprek. En op de vraag: “Mag ik alleen chocolademelk als ik lid word?” konden we geruststellend antwoorden, dat dat niet nodig was. Net als dat je niet gelijk christen hoefde te zijn, om in de kerk te mogen komen.


Steen
Zondag werd in een dienst de verzelfstandiging van de kerk concreet gemaakt. Elk gemeentelid had een steen versierd en meegenomen. Deze werden verzameld in een koker, waardoor het beeld van de levende stenen letterlijk geïllustreerd werd. Zo willen wij een levende kerk zijn, waarbij iedereen zijn steentje kan bijdragen aan het kerk zijn in Voorthuizen. Ieder op zijn of haar eigen wijze met zijn of haar eigen talenten, op zijn of haar eigen plaats in de samenleving.

Het bestuursteam werd herbevestigd net als de ouderlingen en diakenen. Daarna volgde de bevestiging van ds Atze Buursema als deeltijd predikant van onze gemeente.

Aardige mensen
’s Middags hadden we nog een dienst. In die dienst hield ds Atze Buursema zijn eerste preek als dominee van de Kerk aan het Plein. Een preek over aardig zijn, als kerk in de Voorthuizense samenleving en als individu in een gepolariseerde maatschappij. Hoe doe je dat? Wij willen als gemeente gastvrij zijn en vriendelijk en aardig voor de mensen die God op ons pad plaatst.

Leden
Kerk aan het Plein is nu als zelfstandige kerk onderdeel van de landelijke NGK kerken. We zijn in 2018 begonnen met ongeveer 120 mensen en zijn in 5 jaar tijd gegroeid tot 215 (gast)leden, waaronder 42 kinderen onder de 12 jaar. Daarmee zijn we een jonge gemeente, die graag actief wil zijn in Voorthuizen. Iedereen is welkom in onze diensten om 10.00uur op zondag. Meer informatie kun je krijgen via: contact@kerkaanhetplein.nl.