We hebben op de pagina ‘over ons’ een stuk toegevoegd over wie wij willen zijn. Onze zogenaamde visie. Hieraan willen we gehouden worden, hier willen we ons voor inzetten, hieraan kun je ons herkennen. Is het dan schokkend nieuw? Nee gelukkig niet. We zijn kerk van Christus en daarom willen we hem volgen. Dat doen vele kerken in Nederland. Wij proberen hierin een aanvulling te zijn voor Voorthuizen.

De visie hebben we opgesteld nadat we de bezoekers van de Kerk aan het Plein hebben gevraagd naar wat zij willen. Daarmee hebben we een gedragen identiteit, waarbij wij nog eens opmerken, dat onze echte identiteit niet gevormd wordt door wat wij willen, maar door wie God is.


Visie

‘Een bedrijf heeft een visie. Een kerk toch niet?’

De Kerk aan het Plein heeft een bepaald zicht op de werkelijkheid. Wij willen onszelf een spiegel voor kunnen houden en we willen graag aan u en jou laten zien wie we zijn. Daarom hebben wij een visie opgesteld.

Ons motto is:

Christus bij de mensen brengen, de mensen bij Christus brengen.

Dit houdt voor ons in:

De Kerk aan het Plein stelt Christus centraal  en neemt de Bijbel als uitgangspunt.

  • In de Kerk aan het Plein is ruimte voor iedereen om te groeien door Gods Geest.
  • We leven niet voor onszelf maar zijn ook missionair gericht en bewogen met de wereld.
  • Daarbij zijn we lokaal actief samen met alle gelovigen.
  • We zijn daarin eigentijds en veelkleurig qua uitstraling.
  • We vormen een hechte gemeenschap verbonden met onze kerkverbanden.