Vanmorgen in de Kerk aan het Plein was het feest. Belijdenis en doop van Patrick én Avondmaal in één dienst!

Met een preek waarin Gods bijzondere weg met mensen indrukwekkend naar voren kwam! Via mensen bereikt God mensen!


De kinderen in de bijbelklas maakten een mooi kado voor Patrick over geloof, hoop en liefde.