Op deze pagina bevinden zich  overdenkingen van onze voorgangers Atze Buursema en Henk van der Velde. Deze kunnen dienen als overdenking in de tuinbijeenkomsten die gehouden worden in de Kerk aan het Plein.

De overdenkingen kunnen ook worden gebruikt als materiaal ter bespreking in de groeigroepen.

Indien mogelijk willen we de overdenkingen vergezeld laten gaan van bespreekmateriaal, ten behoeve van de genoemde bijeenkomsten.

Komt u deze overdenkingen tegen en wilt u erover doorspreken, laat het ons weten via contact@kerkaanhetplein.nl