Op deze pagina bevindt zich een aantal video-overdenkingen van onze voorgangers Atze Buursema en Henk van der Velde. Deze kunnen dienen als overdenking in de huis- of tuinbijeenkomsten of groeigroepen.

Wilt u over een overdenking doorspreken, laat het ons weten via contact@kerkaanhetplein.nl

Omdat we vanaf 5 juli elkaar weer regelmatiger kunnen ontmoeten, zullen we geen nieuwe overdenkingen meer opnemen als alternatief voor kerkdiensten. Deze video-pagina zal nog wel beschikbaar blijven.