Op deze pagina bevinden zich (vanaf 14 juni) video-overdenkingen van onze voorgangers Atze Buursema en Henk van der Velde. Deze kunnen dienen als overdenking in de huis- of tuinbijeenkomsten of groeigroepen. Wilt u volledige kerkdiensten online volgen kijk dan op de pagina Kerkdiensten.

Indien mogelijk willen we de overdenkingen vergezeld laten gaan van bespreekmateriaal of een korte liturgie, ten behoeve van de genoemde bijeenkomsten. (klik hiervoor op de blauwe link onder de (1e) video van de dag.)

Wilt u over een overdenking doorspreken, laat het ons weten via contact@kerkaanhetplein.nl