‘Druk, druk’. Herken je het? Er is bijna niemand die eraan ontkomt. Dag in, dag uit, week in, week uit zijn we druk. Zelfs de zondag ervaren sommigen soms nauwelijks als een rustdag: ook dan moet er van alles gebeuren, tot in de kerkdiensten toe.

We hebben in de Kerk aan het Plein nagedacht over hoe we in ons midden een terugkerend moment van rust zouden kunnen creëren. Een moment waarop de Here God, om zo te zeggen, alleen aan het woord komt en wij stil zijn. En waarin we, persoonlijk, nadenken over wat Hij zegt. Misschien ook in stil gebed tot Hem gaan.

Elke veertien dagen is de kerk open voor een onderbreking van ons jachtige bestaan. Om 20.00 uur, in de Kerk aan het Plein.

Kom binnen in stilte, zoek een plek waar je je op je gemak voelt.

Er is muziek, een Bijbellezing, stilte en tot slot wordt er een gebed uitgesproken. Al met al een half uur ongeveer.

Je bent hartelijk welkom.

De data:

2020
8 januari5 februari4 maart 1 april
22 januari19 februari18 maart15 april
29 april