‘Druk, druk’. Herken je het? Er is bijna niemand die eraan ontkomt. Dag in, dag uit, week in, week uit zijn we druk. Zelfs de zondag ervaren sommigen soms nauwelijks als een rustdag: ook dan moet er van alles gebeuren, tot in de kerkdiensten toe.

We hebben in de Kerk aan het Plein nagedacht over hoe we in ons midden een terugkerend moment van rust zouden kunnen creëren. Een moment waarop de Here God, om zo te zeggen, alleen aan het woord komt en wij stil zijn. En waarin we, persoonlijk, nadenken over wat Hij zegt. Misschien ook in stil gebed tot Hem gaan.

Elke veertien dagen is de kerk open voor een onderbreking van ons jachtige bestaan. Om 20.00 uur, in de Kerk aan het Plein.

Kom binnen in stilte, zoek een plek waar je je op je gemak voelt.

Er is muziek, een Bijbellezing, stilte en tot slot wordt er een gebed uitgesproken. Al met al een half uur ongeveer.

Je bent hartelijk welkom.

De data:

2020
4 maart 1 april 13 mei 10 juni
18 maart15 april 27 mei 24 juni
29 april