Op deze pagina zijn zijn de volledige teksten van de te zingen liederen weergegeven voor de komende openluchtdiensten. Print deze uit en neem ze mee, of neem ze digitaal mee (bijvoorbeeld op een tablet of mobiel)


update 8:20: helaas moeten we de dienst AFLASSEN! De allerlaatste keer. Maar het is niet anders. Tijdens de dienst zal het te veel en te vaak regenen.

Graag nodigen we iedereen uit om vanaf 11.15 uur (na de online diensten van de moederkerken) bij Brons wél voor de koffie te komen. Van harte welkom.

Liturgie 29 augustus