Onderstaande de uitleg van onze vormen van lidmaatschap. Heb je deze beschrijving niet nodig om tot je keuze te komen, dan kun je je hier ook gelijk registreren als lid.


Omdat wij een kerk zijn die net is gestart kennen wij meer vormen van lidmaatschap dan de bekende doopleden en belijdende leden.

Voor de vastlegging van leden kiest Kerk aan het Plein voor 4 ringen van lidmaatschap.

Leden die wij registreren in een ledenbestand zijn:

  • Betrokken Gastleden in twee soorten
  • Leden (belijdend, doop en of kinderen van)

maar we kennen ook andere vormen van betrokkenheid bij de Kerk aan het Plein, namelijk: Regelmatige bezoeker en toerist en passant.

In het volgende stuk leggen we de verschillende vormen uit, te beginnen met de vorm, die we in de meeste kerken kennen: het lid.

De we karakteriseren het lid als:

Lidmaatschapsvorm Lid: Leden en doopleden – de binnenste ring van lidmaatschap

Lidmaatschapsvorm Gastlid: Leden die (nog) geen lid zijn van de Kerk aan het Plein. Zij wel bezoeken de diensten zeer regelmatig. Zij zijn aangesloten bij een/hun eigen moederkerk
Mensen die geen ‘directe’ moederkerk hebben en in een proces zitten van zoeken naar een passende kerk om zich bij aan te sluiten

Speciale aandacht is er ook voor de regelmatige bezoeker.

Karakteristieken van deze groep:

Lidmaatschapsvorm Regelmatige bezoeker. De bezoeker die (nog) niet overweegt om lid te worden van de Kerk aan het Plein.

Regelmatige bezoekers zijn mensen, die we geregeld zien in de kerk. Je bent mogelijk zoeker, maar wilt of kunt je niet binden. Je zoekt Christus. Wij willen je helpen om Christus te vinden. Wij proberen met je contact te onderhouden. We willen je meenemen in ons zoeken naar Gods weg. En we willen je helpen om Gods weg te vinden in je leven. Je Christus aan te wijzen op je pad. Koffiemomenten na de dienst zijn heel belangrijk voor onze band met regelmatige bezoekers.

De buitenste ring

De buitenste ring van mensen die wij in de Kerk aan het Plein ontmoeten hebben we meerdere keren heroverwogen. Bij deze overweging hebben we gemeend, deze groep toch toe te voegen in het totaaloverzicht. We zien je. We hebben een ‘boodschap’ aan je. We hebben een boodschap vóór je? Ook voor de toerist heeft Kerk aan het Plein informatie, al is het alleen maar: “Wanneer zijn onze diensten, en waar?” We gaan uit van het principe van geven, niet zo zeer van ontvangen; je bent tenslotte toerist en passant.

De buitenste ring van lidmaatschap: Toeristen en passanten. We geven. We delen uit van Gods liefde. Verwachten niets terug.

De ringen van lidmaatschap van de Kerk aan het Plein

Wil je nu kiezen voor een lidmaatschapsvorm als betrokkene of als (gast)lid van de Kerk aan het Plein en ben je nog niet ingeschreven bij ons? Schrijf dan hier in als nieuw lid of betrokkene.