Op 8 juli 2018 is Kerk aan het Plein begonnen als dochtergemeente vanuit de Geformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) te Voorthuizen (tegenwoordig beiden Nederlandse Gereformeerde Kerken).

Samen
In 2018 hielden de Gereformeerd Vrijgemaakten al diensten in het gebouw van de NGK. Het verlangen om als toenmalige Gereformeerd Vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde kerken samen in Voorthuizen van betekenis te kunnen zijn, door alleen al op zondagmorgen zichtbaar te zijn, leidde er in 2018 toe, dat we wekelijks samenkomsten gingen beleggen.
De regiegroep (samengesteld uit verschillende mensen uit de initiatiefnemende gemeenten) en de initiatiefnemende kerken hadden afgesproken geen grootse plannen te maken of beleid uit te zetten, maar vooral ons te laten verrassen door de Geest van onze Heer.

Toppen en dalen
De weg van de Kerk aan het Plein ging over toppen van bijzondere gebeurtenissen en hoogtepunten, denk aan doopdiensten, belijdenisdiensten, het begroeten van nieuwe mensen.
Maar er waren ook enorme dalen. Er zijn momenten geweest, dat wij als mensen het niet meer wisten: Komt dit ooit nog goed. Lockdowns tijdens de jaren van de coronapandemie – waarbij ook de kerken gesloten werden – gaven ons weinig hoop, dat de Kerk aan het Plein nog wel zou bestaan, als het ooit de pandemie voorbij zou zijn. Kerk aan het Plein was nog te klein en te zwak, om door te kunnen gaan. Hoeveel mensen zouden de kerk nog weten te vinden? Waar de kerk floreert, daar is het kwaad (de Boze) als de kippen bij.

Verrast!
Maar de kerk kwam weer op na de Coronatijd. En we kwamen nieuwe mensen tegen, die mee wilden doen. De kerk is in vijf jaar tijd – tot de verzelfstandiging (7 januari 2024) – uitgegroeid tot een levende gemeente, waarbij het aantal leden en belangstellenden al op 215 mensen gekomen is. Gods wegen zijn onnavolgbaar. Wij zijn verrast en blij, dat we als kerkelijke gemeenschap groeien en dat mensen via ons de weg naar de Christus (opnieuw) vinden. We zijn verrast, dat wij inderdaad Christus bij de mensen mogen brengen en de mensen bij Christus. God geeft!